Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ostatné Stavby

Dopravné a športové stavby v okrese Nové Mesto nad Váhom

STARÁ TURÁ. Bránová veža na mestskom cintoríne. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Takzvaná husitská bránová veža. Kamenná štvorboká štvorpodlažná vstupná veža postavená v ranorenesančnom slohu. Má štvorcový pôdorys a výšku štyroch podlaží. Podľa jednej verzie patrila k prvému kostolíku postavenému v roku 1569. Podľa verzie regionálneho historika Dr. Branislava Varsíka bola pristavená ku kamennému Kostolu najsvätejšej Troj …

Drobná architektúra v okrese Nové Mesto nad Váhom

KOČOVCE. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2014. Za kaštielom sa nachádza fontána (bazén) z 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa za Taberovým kaštieľom. KOČOVCE. Odpočívadlo. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2014. Odpočívadlo, kruhové sedenie, z 19.storočia. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa na východnej hranici parku pri Taberovom kaštieli. NOVÉ …

Ruiny a základy v okrese Nové Mesto nad Váhom

ČACHTICE. Čachtické labyrinty. Historické pivnice (katakomby), z ktorých sa postupne stali labyrinty. Slúžili ako úkryty pre ľudí a ich majetky v čase nebezpečenstva. Využívala ich aj Alžbeta Báthoryová. Spočiatku to boli iba pivnice na uskladnenie potravín. S rozvojom vinárstva začiatkom 16.storočia vznikali aj vinárske pivnice. Neskôr boli tieto priestory pospájané. Podzemie malo niekedy aj tri podlažia. Nechýbalo ani kuchynské vybave …

Vojenské stavby v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Mestské opevnenie. Historická pamiatka. Torzo opevnenia, mestské hradby sú pomerne vysoké a mohutné. Pôvodná výška je zachovaná dodnes. Sú súčasťou súkromných pozemkov v intraviláne obce a sú dobre viditeľné zo štátnej cesty. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Veža v mestských hradbách bola postavená v 17.storočí v renesančnom slohu. Upravená bola v 19.storočí. Je dvojpodlaž …

Výrobné stavby v okrese Nové Mesto nad Váhom

HORNÁ STREDA. Hydrocentrála. POBEDIM. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlny. Habánsky vodný mlyn s technickým zariadením zo začiatku 19.storočia. Postavený bol v 1.polovici 17.storočia v barokovom slohu. Upravovaný bol v roku 1768, v 1.polovici 19.storočia a v roku 1935. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Objekt č.49, 50 stojí v obci na potoku D …

TOPlist