Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Evanjelické kostoly v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV Klasicistický evanjelický tolerančný kostol z rokov 1791-1972. Obnovený a rozšírený bol v roku 1945. V roku 1956 bol rozšírený. BZINCE POD JAVORINOU Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2019. Klasicistický evanjelický kostol postavený ako tolerančný v rokoch 1793-1795. Bol romanticky upravený. Stavebné úpravy v rokoch 1830 a 1849. Veža bola pristavaná v roku 1895. Ďalšie úpravy v rokoch 1923, 1935, 1937, 1942-1943, 1984 a 2 …

Galérie v okrese Nové Mesto nad Váhom

GALÉRIA PETRA MATEJKU. Nové Mesto nad Váhom. V mestskom kultúrnom stredisku je výstavná sieň, kde sa prezentuje tvorba maliara Petra Matejku. Galéria nesie jeho meno. REZBÁRSKA GALÉRIA. Kálnica. Prírodná rezbárska galéria majstra Bolebrucha sa nachádza v Porstrednej doline. …

Haluzice

POLOHA. Obec leží na styku Bielych Karpát a Považského podolia, v Bielokarpatskom podhorí. Leží v severnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1398, kedy sa spomína ako Halusych (ďalšie názvy: 1477 Halhozycz, 1598 Haluzicz, 1773 Haluzicze), ale tunajšia fara sa spomína už v roku 1332. Patrila panstvu Beckov. V roku 1598 mala obec 30 domov, v roku 1784 mala 35 domov, v roku 1828 mala 39 domov,. Obyvatelia sa …

Historické budovy v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Fara. Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná fara. Budova fary bola postavená v 3.tretine 18.storočia. Má pôdorys v tvare T, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Narodil sa v nej spisovateľ Martin Medňanský /1840-1899/. Fara stojí v obci Beckov 36 juhovýchodne od Kostola svätého Mikuláša v Pamiatkovej zóne. Pamätná tabuľa M. Medňanského. (Poz …

Hôrka nad Váhom

POLOHA. Obec leží na západnom okraji Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží na brehoch Hôrčanského potoka vo východnej časti okresu. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1246 ako Hurka (ďalšie názvy: 1348 Harka, 1524 Horka, 1920 Hôrka, 1948 Hôrka nad Váhom). Patrila kráľovi, neskôr bola majetkom hradného panstva Tematín. V roku 1715 mala vinice, 18 poddanských a 16 želiarskych domácností, v roku 1753 mala 49 rodín, v roku 1787 mal …

Horná Streda

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, v Dolnovážskej Nive, na pravom brehu Váhu. Leží pri južnej hranici okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1263 pod názvom Zeredahel, Seredahel, Sceredahel (ďalšie názvy: 1773 Streda, 1920 Streda, 1927 Horná Streda nad Váhom, 1948 Horná Streda). V tom čase ju kráľ Belo IV. daroval benediktínskemu kláštoru svätého Martina na Panónskej hore (Panonhalme) ako náhradu za hrad Gu …

Hrachovište

POLOHA. Obec leží v Myjavskej pahorkatine v západnom podhorí Čachtických Karpát. Leží v juhozápadnej časti okresu na sútoku Kostolníka, Tŕstia a Jablonky. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392, kedy sa spomína ako Hrachowich, Rachowch (ďalšie názvy: 1773 Hrachowischcse, 1920 Hrachovište). Patrila panstvu Čachtice. V roku 1715 mala 3 mlyny, vinice a 51 domácností, v roku 1753 mala 129 rodín, v roku 1787 mala 97 domov, v …

Hradiská v okrese Nové Mesto nad Váhom

BOŠÁCA. Srniansky háj. Hradisko sa nachádza na vrchu Hradisko (347,0m) v lokalite Srniansky háj južne od obce Bošáca. Je to opevnené výšinné hradisko strážneho charakteru. Datovať ho možno do bronzovej doby (2.300 p. n.l. – 700 p. n.l.) do okruhu lužickej kultúry. Ako prvý hradisko v 19.storočí skúmal Jozef Ľudovít Holuby a po ňom v roku 1930 Štefan Janšák. V roku 1983 našli archeológovia v sonde atypické črepy a črepy z 9. a 10.storoči …

Hrádok

POLOHA. Obec leží na západnom okraji Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží na brehoch Hrádockého potoka vo východnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvý krát sa obec písomne spomína v roku 1246 ako Harranuk (ďalšie názvy: 1348 Hradnuk, 1452 Haradnak, 1920 Hrádok). Patrila panstvu Tematín. Obec patrila viacerým zemepánom tohto panstva: Ujlaky, Thurzo, Bercsényi, po roku 1710 zemepanským rodinám Csákyovcov, Šándorovcov, Motešických, G …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV Poloha. Hrad sa nachádza na strmom vápencovom brale, okrajovom útese Považského Inovca, s výškou 70m na okraji Považského podolia nad obcou Beckov. Vznik. Počiatky hradu siahajú do obdobia Veľkomoravskej ríše. Pôvodne hradisko vzniklo koncom 9.storočia. Hrad je písomne doložený v Anonymovej kronike okolo roku 1200. Podľa neho obsadili staromaďarskí náčelníci Zuard a Kadoša na prelome 9. a 10,storočia už existujúci hrad Blundus …

TOPlist