Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Hrob K. Bórika. Hrob Karola Bórika sa nachádza na miestnom cintoríne. BECKOV. Hrob L. Medňanského. Hrob Ladislava Medňanského /1852-1888/, svetoznámeho maliara sa nachádza na miestnom cintoríne. BZINCE POD JAVORINOU. Hrob bratov Kedrovcov. Hrob bratov Martina a Ján Kedrovcov, účastníkov SNP. BZINCE POD JAVORINOU. Hrob s náhrobníkom Ľ. Riznerová-Podjavorinská. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Náhrobník Ľudmily Riz …

Kálnica

POLOHA. Obec leží na západných svahoch Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží vo východnej časti okresu na sútoku Kálnického potoka a potoka Kňažia, a na brehoch Rybníckeho potoka. HISTÓRIA. Obec je písomne doložená v roku 1396 ako Kabucza (ďalšie názvy: 1422 Kalnicz, 1436 Kalnycha, 1478 Kalnicza). Patrila zemianskej rodine Kalnických, Rozonovcov, neskoršie časť panstvu Beckov. Podľa majiteľov sa delila na Panskú a Rožňovú Kal …

Kalvárie v okrese Nové Mesto nad Váhom

STARÁ TURÁ Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 2018. Na rímsko-katolíckom cintoríne na Dráhach bola v rokoch 1862-1863 vybudovaná novogotická kalvária. Bola vybudovaná spolu s kaplnkou na počesť milénia príchodu svätého Cyrila a Metóda do Veľkomoravskej ríše. Zrekonštruovaná bola v roku 2005. Stojí v tieni 100-ročných líp. Má 14 zastavení. Zastavenia krížovej cesty majú podobu pilierika so soklom a rímsou, ktorá nesie s …

Kaplnky v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Hradná kaplnka. Pamiatkový objekt NKP Hrad Beckov vyhlásený v roku 1963. Postavená bola v roku 1410 v gotickom slohu. Upravená bola v 16.-17.storočí. Je to jednoloďová stavba. BECKOV. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Historická pamiatka. Prícestná neskorobaroková kaplnka so sochou svätého Jána Nepomuckého z 2.polovice 18.storočia. Stojí na rázcestí pri vstupe na námestie s parkom, pod hradným bralom. Kaplnka má trojuholníkový …

Kaštiele v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Kaštieľ Medňanských. Kaštieľ spustol po roku 1945. BECKOV. Kúria Ambrovec. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Postavená bola v 1.polovici 17.storočia (okolo roku 1648) v neskororenesančnom slohu. Je to dvojpodlažná budova s pivnicou, štvortraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Dnes je v nej expozícia z dejín Beckova a jeho významných osobností. Stojí na námestí v Beckove 15 v Pamiatkovej zóne. BECKOV. Kúri …

Kočovce

POLOHA. Obec leží na západnom okraji Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží východne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1321, kde sa spomína ako possessio sen terra Huchk (ďalšie názvy: 1396 Hochk, 1405 Kyshask, 1499 Hoczov, 1501 Hoczko, 1502 Hoczovcz, 1522 Koczowcz, 1598 Koczocz, 1773 Koczowcze). Uhorský panovník Karol Róbert z Anjou daroval územie Jánovi, najstaršiemu členovi rodiny …

Kríže v okrese Nové Mesto nad Váhom

KOČOVCE. Prícestný kríž. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Prícestný kríž stojí v časti Rakoľuby na križovatke ciest. Postavený bol v roku 1945. Upravený bol v roku 1970.   POBEDIM. Kríže na cintoríne. Dva kríže stoja na cintoríne. Sú tu uložené aj staršie kamenné a kovové náhrobníky.   POBEDIM. Kríž s telom Ježiša Krista.   STARÁ TURÁ. Kamenný kríž U Samkov. Kamenný kríž v osade U Samkov z roku 186 …

Lubina

POLOHA. Obec leží v Myjavskej pahorkatine, medzi výbežkom Čachtických Karpát a Bielych Karpát. Leží na brehoch Kamečnice, severozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392 ako Lubina (ďalšie názvy: 1920 Ľubina, 1927 Lubina). Patrila panstvu Čachtice. V roku 1568 mala 15 usadlostí a 25 želiarov, v roku 1715 mala 94 domácností, 2 mlyny a vinice, v roku 1753 mala 148 a na kopaniciach 26 rodín, v roku …

Ľudová architektúra v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV Z 19.storočia sa zachovali murované domy pod tvrdou krytinou. BOŠÁCA Zachované hlinené domy z 19.storočia s valbovou slamenou a šindľovou strechou. V sadoch zrubové stodoly a sušiarne na ovocie. BZINCE POD JAVORINOU Z 19.storočia sú hlinené domy s maštaľou a šopou pod spoločnou valbovou slamenou alebo šindľovou strechou. ČACHTICE Z 19.storočia sú hlinené domy a zrubové stodoly pod valbovou slamenou strechou. KÁLNICA Zachované hli …

Lúka

POLOHA. Obec leží na západnom okraji Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží vo východnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1246, kedy sa spomína ako Rethy (ďalšie názvy: 1263 Luka, 1348 Rety, 1786 Lúka). Vznikla po tatárskom vpáde ako stredoveká osada. Patrila ku kráľovskému majetku k panstvu Tematín. Jej vznik zrejme súvisel s budovaním hradu, prví obyvatelia boli pravdepodobne robotníci pracujúci na je …

TOPlist