Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Modrová

POLOHA. Obec leží na západnom okraji Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží na brehoch Modrovského potoka vo východnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1348, kedy sa už vyvinutá obec spomína ako Madro et alia Madro (ďalšie názvy: 1452 Nagmodro, 1773 Welka Modrova, 1920 Veľká Modrovka, 1927 Modrová). Patrila panstvu Tematín. Osídlenie prebehlo ale už skôr. Potvrdzuje to nález zamurovanej dosky v kostole, p …

Modrovka

POLOHA. Obec leží na západnom okraji Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží na brehoch Modrovského potoka vo východnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1348, kedy sa spomína ako Madro et alia Madro (ďalšie názvy: 1452 Kysmodro, 1773 Mala Modrova, 1920 Malá Modrovka, 1927 Modrovka). Vznikla v chotári obce Modrová. V roku 1453 sa Kysmodro spomína ako obec patriaca panstvu Tematín. V roku 1715 mala vi …

Mohyly a mohylníky v okrese Nové Mesto nad Váhom

OČKOV. Mohyla bojovníka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nad obcou sa nachádza mohylový kniežací hrob, hrob bojovníka z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. - 1.000 p. n.l. z okruhu velatickej kultúry. Odkrytých tu bolo okolo 250 hrobov. Najvýznamnejší je hrob významného veľmoža, ktorého tu pochovali v 12.storočí pred našim letopočtom. Odkryli ho v 50.rokoch 20.storočia spolu s popolnic …

Moravské Lieskové

POLOHA. Obec leží v podhorí Bielych Karpát na styku Bielokarpatského podhoria s Považským podolím. Leží na brehoch Klanečnice severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1398, kedy sa spomína ako Lezkow (ďalšie názvy: 1477 Lezko, 1598 Liezko Moravicalis, 1773 Lieskow, 1808 Morawské Liéskowé). Patrila panstvu Beckov. V roku 1598 mala obec mlyn a 137 domov, v roku 1720 mala 2 mlyny, vinice a 96 daňovníko …

Múzeá v okrese Nové Mesto nad Váhom

PODJAVORINSKÉ MÚZEUM. Nové Mesto nad Váhom. Podjavorinské múzeum bolo založené v roku 1951. Od 70.rokov 20.storočia je zamerané najmä na kultúrnu a literárnu históriu trenčianskeho regiónu ako literárne oddelenie Trenčianskeho múzea. Múzeum je umiestnené v pôvodne renesančnej budove kúrie prefasádovanej v barokovom duchu v 17.storočí, ktorá sa nazýva Gilániho dom alebo Gilániovec, podľa jedného z majiteľov. V priestoroch múzea je vlasti …

Nová Bošáca

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch v závere Bošáckej doliny. Leží na brehoch rieky Bošáčka v severozápadnej časti okresu. HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1950 odčlenením 23 osád od Bošáce. Pôvodne kopaničiarska obec. Územie južných svahov Veľkého Lopeníka a priľahlých dolín bolo osídlené v priebehu 18.storočia. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia osád popri poľnohospodárstve a práci v lesoch zaoberali tkáčstvom (ľanové a konopné plá …

Nová Lehota

POLOHA. Obec leží v Považskom Inovci, v Nízkom Inovci. Leží v juhovýchodnej časti okresu. HISTÓRIA. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1348. Obec zo 14.storočia sa spomína v roku 1453 ako Wylehota (ďalšie názvy: 1524 Wylehota, 1773 Nova Lehota, 1920 Nová Lehôta, 1927 Nová Lehota). Vlastnil ju Mikuláš (Kont). Neskôr patrila Turzovcom, hradnému panstvu Tematína a neskôr viacerým zemepánom z panstva Tematín. V roku 1715 mala ob …

Nová Ves nad Váhom

POLOHA. Obec leží na styku Považského Inovca s Podunajskou pahorkatinou, na ľavom brehu Váhu. Leží vo východnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1419, kedy sa spomína ako Wyfalw (ďalšie názvy: 1522 Nova Villa, 1773 Nowa Wes, 1920 Považská Nová Ves, 1927 Nová Ves nad Váhom). Patrila panstvu Beckov. V roku 1598 mala 44 domov, v roku 1715 vinice a 36 daňovníkov, v roku 1784 mala 78 domov, v roku 1828 mala …

Nové Mesto nad Váhom

POLOHA. Mesto leží v Považskom podolí na brehoch rieky Váh. Leží v podhorí Čachtických Karpát v centrálnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1253, kedy sa spomína ako Vyhel, que a. n. Villa Regia nuncupatur (ďalšie názvy: 1263 Uyhel, 1773 Nove Mesto, 1786 Nowé Mesto nad Váhom). Vtedy uhorský kráľ Belo IV. dal obývanú osadu benediktínskemu kláštoru svätého Martina na Panónskej hore. A za vernosť pri tatársk …

Očkov

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, pri južnej hranici okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1321, kedy sa spomína ako Wchkou (ďalšie názvy: 1331 Ochko, 1808 Očkow). Patrila Ocskayovcom, v 18.storočí časť obce patrila panstvu Čachtice. V roku 1709 bola obec vyplienená cisárskymi vojskami. V roku 1715 mala vinice a 14 domácností, v roku 1753 mala 24 rodín, v roku 1787 mala 36 domov, v roku 1828 mala 54 domov …

TOPlist