Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Pamätná tabuľa J. M. Hurbana. Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto s pamätnou tabuľou vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa Jozefa Miloslava Hurbana /1817-1888/, predstaviteľa a ideológa slovenského národného obrodenia. Je umiestnená na pamätnom mieste na jeho rodnom dome, evanjelickej fare, ktorá stojí na ulici Pod Hôrkou 86. BECKOV. Pamätná tabuľa M. Medňanského. Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v rok …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Pomník padlých a K. Bórika. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlých v 1. a 2.svetovej vojne a Karola Bórika bol v roku 1948 odhalený v parku pod hradom v Pamiatkovej zóne. Autormi pomníka sú G. A. Žeravík a F. Draškovič. BOŠÁCA. Pamätník SNP. Stojí pred základnou školou. BZINCE POD JAVORINOU. Pamätník Ľ. Riznerovej-Podjavorinskej. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Pamätník Ľudmile Riznerove …

Pamiatkové územia v okrese Nové Mesto nad Váhom

PAMIATKOVÁ ZÓNA BECKOV Územie obce bolo 1.9.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Historické územie mesta bolo 15.9.1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. …

Pobedim

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, pri južnej hranici okresu, na brehoch Dubovej. HISTÓRIA. Najstaršia zmienka o obci je z roku 1355, kedy sa spomína ako Popeden (ďalšie názvy: 1392 Popodyn, 1439 Pobedin, 1532 Pobeczin, 1773 Pobiedin, 1920 Pobedím, 1927 Pobedim). Uhorský kráľ Žigmund vtedy daroval obec vplyvnému veľmožovi Štiborovi zo Štiboríc. Remeselnícka a trhová osada je doložená až od roku 1392, patrila hradu Čachtice. …

Podolie

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, pri južnej hranici okresu.   HISTÓRIA. Obec, fara a kostol sa spomínajú v roku 1332, obec ako Lessak, Lesate. V roku 1393 sa obec spomína ako Lessethe, v roku 1392 bola vo vlastníctve Štibora a panstva Čachtice (ďalšie názvy: 1691 Leszete a. n. Podola, 1786 Podolia, 1920 Podolie). Neskôr patrila rodinám Orzsághovcov, Nádasdyovcov, od roku 1695 patrila obec Erdödyovcom. V rokoch 1792 a 183 …

Potvorice

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na pravom brehu Váhu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v listine kráľa Bela IV. z roku 1263, kedy daroval majetky benediktínom. Spomína sa ako Potworich (Pothowarich, Pothoworich, Potuorch)a bola kráľovským majetkom. Neskôr, pre spory Bela IV. a jeho syna Štefana, daroval Štefan územie vojvodovi Vavrincovi, sriemskemu bánovi. Tieto spory sa ťahali dlho, až do roku 1365, kedy kráľ Ľ …

Považany

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na pravom brehu Váhu, južne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Mošovce nad Váhom, Kríž nad Váhom a Vieska. V roku 1960 sa volala Nové Mošovce, v roku 1961 Považany. V 2.polovici 20.storočia časť obyvateľov pracovala v poľnohospodárstve a časť v priemysle v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne a v Piešťanoch. HISTÓRIA OSÍDLENIA. OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A P …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Kostol svätého Jozefa, pestúna. Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Františkánsky Kostol svätého Jozefa, pestúna v areáli kláštora postavený v ranobarokovom slohu v rokoch 1689-1690. Postavil ho Jakub Haško, novomestský prepošt. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Hlavný oltár svätého Jozefa, pestúna je z konca 17.storočia, predstavuje Svätú rodinu v stred …

Ruiny a základy v okrese Nové Mesto nad Váhom

ČACHTICE. Čachtické labyrinty. Historické pivnice (katakomby), z ktorých sa postupne stali labyrinty. Slúžili ako úkryty pre ľudí a ich majetky v čase nebezpečenstva. Využívala ich aj Alžbeta Báthoryová. Spočiatku to boli iba pivnice na uskladnenie potravín. S rozvojom vinárstva začiatkom 16.storočia vznikali aj vinárske pivnice. Neskôr boli tieto priestory pospájané. Podzemie malo niekedy aj tri podlažia. Nechýbalo ani kuchynské vybave …

Sídliská v okrese Nové Mesto nad Váhom

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

TOPlist