Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Skanzeny v okrese Nové Mesto nad Váhom

MORAVSKÉ LIESKOVÉ. Prírodný amfiteáter.   NOVÁ BOŠÁCA. Prírodný amfiteáter. Prírodný amfiteáter v časti Španie. …

Sochy a busty v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Socha svätého Floriána. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2013. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Kamenný štvorboký podstavec pod sochou svätého Floriána so štvorcovým pôdorysom z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí a v rokoch 2008-2009. Socha. Klasicistická socha svätého Floriána na podstavci z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí a v rokoch 2008-2009 …

Stará Lehota

POLOHA. Obec leží v Považskom Inovci, v Nízkom Inovci. Leží v juhovýchodnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1348, kedy sa spomínala iba jedna Lehota, ako Lehata (ďalšie názvy: 1453 Aglehotha, 1524 Olehota, 1773 Stara Lehota). Je možné že išlo o celé územie, na ktorom už vtedy existovali dve osady (Stará a Nová Lehota). Pôvodne obec patrila panstvu Tematín, neskoršie Šándorovcom, Motešickým, Mednyánszkym, Zed …

Stará Turá

  POLOHA. Mesto leží v Myjavskej pahorkatine v objatí Bielych a Čachtických Karpát, na brehoch riečky Tŕstie. Leží v západnej časti okresu.   HISTÓRIA. Pôvodne kopaničiarska obec. Poddanská obec patrila čachtickému panstvu. Výrazne sa rozvíjala od 2.polovice 15.storočia. Prvá písomná zmienka je z roku 1392, kedy sa spomína ako Tur. Spomína sa v darovacej listine kráľa  Žigmunda ako obec patriaca Čachtickému hradu, kt …

Synagógy v okrese Nové Mesto nad Váhom

NOVÁ VES NAD VÁHOM Budova z konca 18.storočia.     …

Trenčianske Bohuslavice

POLOHA. Obec leží na styku Bielokarpatského podhoria a Považského podolia, na pravom brehu Váhu. Leží na brehoch Bošáčky severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvý krát sa obec písomne spomína v roku 1208 ako villa Buczlai. Išlo o územie istého Buczlaia (Budslava) a syna Vojtecha (Woyte). Osada existovala už v období včasného stredoveku. Ďalšie názvy: 1436 Boguslawicz, 1450 Bohwzlawycz, 1481 Bohwzlawicze, 1496 Bohlynzlawycz, 1927 Tre …

Vaďovce

POLOHA. Obec leží v Myjavskej pahorkatine, na brehoch riečky Tŕstie. Leží západne od Čachtických Karpát a od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1392 v darovacej listine kráľa Žigmunda, kedy sa obec spomína ako Wath (ďalšie názvy: 1419 Vagyouch, 1436 Wafowych, 1773 Vagyovcze, 1808 Waďowce). Patrila panstvu Čachtice. V roku 1715 mala obec 3 mlyny, 30 poddanských, 26 želiarskych a 8 slobodných domácností, v roku 1 …

Višňové

POLOHA. Obec leží v Čachtických Karpatoch, na brehoch riečky Jablonka, pod Čachtickým hradným bralom. HISTÓRIA. Prvý krát sa obec písomne spomína v roku 1392 ako Bysnew (ďalšie názvy: 1436 Wisnyowe, 1773 Visnove). Patrila panstvu Čachtice, neskôr viacerým zemianskym rodinám (Štiborovci, Országhovci), od roku 1695 Erdödyovcom, v 18.storočí aj Forgáchovcom. V roku 1715 mala obec vinice, mlyn a 21 domácností, v roku 1753 mala 64 poddans …

Vojenské stavby v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Mestské opevnenie. Historická pamiatka. Torzo opevnenia, mestské hradby sú pomerne vysoké a mohutné. Pôvodná výška je zachovaná dodnes. Sú súčasťou súkromných pozemkov v intraviláne obce a sú dobre viditeľné zo štátnej cesty. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Veža v mestských hradbách bola postavená v 17.storočí v renesančnom slohu. Upravená bola v 19.storočí. Je dvojpodlaž …

Výrobné stavby v okrese Nové Mesto nad Váhom

HORNÁ STREDA. Hydrocentrála. POBEDIM. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlny. Habánsky vodný mlyn s technickým zariadením zo začiatku 19.storočia. Postavený bol v 1.polovici 17.storočia v barokovom slohu. Upravovaný bol v roku 1768, v 1.polovici 19.storočia a v roku 1935. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Objekt č.49, 50 stojí v obci na potoku D …

TOPlist