Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Obecný cintorín. Historická pamiatka. Nachádzajú sa tu hroby svetoznámeho maliara Ladislava Medňanského /1852-1888/ a Karola Bórika. BECKOV. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Cintorín s pozostatkami náhrobníkov z rokov 1739-1845 vznikol v 18.storočí. Nachádza sa na úpätí hradného svahu pod hradom v Pamiatkovej zóne. ČACHTICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Hrob K. Bórika. Hrob Karola Bórika sa nachádza na miestnom cintoríne. BECKOV. Hrob L. Medňanského. Hrob Ladislava Medňanského /1852-1888/, svetoznámeho maliara sa nachádza na miestnom cintoríne. BZINCE POD JAVORINOU. Hrob bratov Kedrovcov. Hrob bratov Martina a Ján Kedrovcov, účastníkov SNP. BZINCE POD JAVORINOU. Hrob s náhrobníkom Ľ. Riznerová-Podjavorinská. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Náhrobník Ľudmily Riz …

Kríže v okrese Nové Mesto nad Váhom

KOČOVCE. Prícestný kríž. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Prícestný kríž stojí v časti Rakoľuby na križovatke ciest. Postavený bol v roku 1945. Upravený bol v roku 1970.   POBEDIM. Kríže na cintoríne. Dva kríže stoja na cintoríne. Sú tu uložené aj staršie kamenné a kovové náhrobníky.   POBEDIM. Kríž s telom Ježiša Krista.   STARÁ TURÁ. Kamenný kríž U Samkov. Kamenný kríž v osade U Samkov z roku 186 …

Mohyly a mohylníky v okrese Nové Mesto nad Váhom

OČKOV. Mohyla bojovníka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nad obcou sa nachádza mohylový kniežací hrob, hrob bojovníka z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. - 1.000 p. n.l. z okruhu velatickej kultúry. Odkrytých tu bolo okolo 250 hrobov. Najvýznamnejší je hrob významného veľmoža, ktorého tu pochovali v 12.storočí pred našim letopočtom. Odkryli ho v 50.rokoch 20.storočia spolu s popolnic …

Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Pamätná tabuľa J. M. Hurbana. Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto s pamätnou tabuľou vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa Jozefa Miloslava Hurbana /1817-1888/, predstaviteľa a ideológa slovenského národného obrodenia. Je umiestnená na pamätnom mieste na jeho rodnom dome, evanjelickej fare, ktorá stojí na ulici Pod Hôrkou 86. BECKOV. Pamätná tabuľa M. Medňanského. Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v rok …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Pomník padlých a K. Bórika. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlých v 1. a 2.svetovej vojne a Karola Bórika bol v roku 1948 odhalený v parku pod hradom v Pamiatkovej zóne. Autormi pomníka sú G. A. Žeravík a F. Draškovič. BOŠÁCA. Pamätník SNP. Stojí pred základnou školou. BZINCE POD JAVORINOU. Pamätník Ľ. Riznerovej-Podjavorinskej. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Pamätník Ľudmile Riznerove …

Sochy a busty v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Socha svätého Floriána. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2013. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Kamenný štvorboký podstavec pod sochou svätého Floriána so štvorcovým pôdorysom z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí a v rokoch 2008-2009. Socha. Klasicistická socha svätého Floriána na podstavci z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí a v rokoch 2008-2009 …

TOPlist