Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne Stavby

Evanjelické kostoly v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV Klasicistický evanjelický tolerančný kostol z rokov 1791-1972. Obnovený a rozšírený bol v roku 1945. V roku 1956 bol rozšírený. BZINCE POD JAVORINOU Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2019. Klasicistický evanjelický kostol postavený ako tolerančný v rokoch 1793-1795. Bol romanticky upravený. Stavebné úpravy v rokoch 1830 a 1849. Veža bola pristavaná v roku 1895. Ďalšie úpravy v rokoch 1923, 1935, 1937, 1942-1943, 1984 a 2 …

Kalvárie v okrese Nové Mesto nad Váhom

STARÁ TURÁ Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 2018. Na rímsko-katolíckom cintoríne na Dráhach bola v rokoch 1862-1863 vybudovaná novogotická kalvária. Bola vybudovaná spolu s kaplnkou na počesť milénia príchodu svätého Cyrila a Metóda do Veľkomoravskej ríše. Zrekonštruovaná bola v roku 2005. Stojí v tieni 100-ročných líp. Má 14 zastavení. Zastavenia krížovej cesty majú podobu pilierika so soklom a rímsou, ktorá nesie s …

Kaplnky v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Hradná kaplnka. Pamiatkový objekt NKP Hrad Beckov vyhlásený v roku 1963. Postavená bola v roku 1410 v gotickom slohu. Upravená bola v 16.-17.storočí. Je to jednoloďová stavba. BECKOV. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Historická pamiatka. Prícestná neskorobaroková kaplnka so sochou svätého Jána Nepomuckého z 2.polovice 18.storočia. Stojí na rázcestí pri vstupe na námestie s parkom, pod hradným bralom. Kaplnka má trojuholníkový …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Kostol svätého Jozefa, pestúna. Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Františkánsky Kostol svätého Jozefa, pestúna v areáli kláštora postavený v ranobarokovom slohu v rokoch 1689-1690. Postavil ho Jakub Haško, novomestský prepošt. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Hlavný oltár svätého Jozefa, pestúna je z konca 17.storočia, predstavuje Svätú rodinu v stred …

Synagógy v okrese Nové Mesto nad Váhom

NOVÁ VES NAD VÁHOM Budova z konca 18.storočia.     …

Zvonice v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Murovaná zvonica na Hôrke bola postavená koncom 18.storočia až začiatkom 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí a v roku 2009. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná. Stojí juhovýchodne od farského kostola.   BZINCE POD JAVORINOU. Hrušové.   ČACHTICE. Umieráčik. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Zvonica, umieráčik, stojí v …

TOPlist