Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nové Mesto nad Váhom

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  580 km2

Počet obyvateľov:  62 532  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  107,79 ob./km2

Okresné mesto:  Nové Mesto nad Váhom

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Trnavským krajom a Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Trenčín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria troch oblastí. Strednú časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie a Trenčianska kotlina), na severozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Beštiny, Bošácke bradlá, Javorinská hornatina a Lopenícka hornatina) a z juhozápadu zasahuje celok Myjavská pahorkatina. Všetky tieto celky patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na východe okresu nachádza celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy, Nízky Inovec a Vysoký Inovec) a z juhozápadu územie zasahuje celok Malé Karpaty (podcelok Čachtické Karpaty). Juh územia zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajskej nížiny.

Najvyšší bod:  Veľká Javorina (970,0m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina, časť Javorinský chrbát.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Horná Streda (166,4 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 32 obcí.

» Zaujímavosti

Hradiská v okrese Nové Mesto nad Váhom

BOŠÁCA. Srniansky háj. Hradisko sa nachádza na vrchu Hradisko (347,0m) v lokalite Srniansky háj južne od obce Bošáca. Je to opevnené výšinné hradisko strážneho charakteru. Datovať ho možno do bronzovej doby (2.300 p. n.l. – 700 p. n.l.) do okruhu lužickej kultúry. Ako prvý hradisko v 19.storočí skúmal Jozef Ľudovít Holuby a po ňom v roku 1930 Štefan Janšák. V roku 1983 našli archeológovia v sonde atypické črepy a črepy z 9. a 10.storoči …

Hrádok

POLOHA. Obec leží na západnom okraji Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží na brehoch Hrádockého potoka vo východnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvý krát sa obec písomne spomína v roku 1246 ako Harranuk (ďalšie názvy: 1348 Hradnuk, 1452 Haradnak, 1920 Hrádok). Patrila panstvu Tematín. Obec patrila viacerým zemepánom tohto panstva: Ujlaky, Thurzo, Bercsényi, po roku 1710 zemepanským rodinám Csákyovcov, Šándorovcov, Motešických, G …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV Poloha. Hrad sa nachádza na strmom vápencovom brale, okrajovom útese Považského Inovca, s výškou 70m na okraji Považského podolia nad obcou Beckov. Vznik. Počiatky hradu siahajú do obdobia Veľkomoravskej ríše. Pôvodne hradisko vzniklo koncom 9.storočia. Hrad je písomne doložený v Anonymovej kronike okolo roku 1200. Podľa neho obsadili staromaďarskí náčelníci Zuard a Kadoša na prelome 9. a 10,storočia už existujúci hrad Blundus …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Hrob K. Bórika. Hrob Karola Bórika sa nachádza na miestnom cintoríne. BECKOV. Hrob L. Medňanského. Hrob Ladislava Medňanského /1852-1888/, svetoznámeho maliara sa nachádza na miestnom cintoríne. BZINCE POD JAVORINOU. Hrob bratov Kedrovcov. Hrob bratov Martina a Ján Kedrovcov, účastníkov SNP. BZINCE POD JAVORINOU. Hrob s náhrobníkom Ľ. Riznerová-Podjavorinská. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Náhrobník Ľudmily Riz …

Jaskyne v okrese Nové Mesto nad Váhom

AGÁČINY Jaskyňa s hĺbkou 65m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 407m v katastri obce Čachtice.   BECKOVSKÁ JASKYŇA (PRIEPASŤ NA BUKOVINKE) Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 150m a hĺbkou 70m. Výskyt netopierov. Využívaná bola počas SNP. Bola objavená dobrovoľnými jaskyniarmi v roku 1983. Najväčší dóm s názvom Majkov dóm má rozmery 25x17x6m. Po celom priestore je prek …

Kálnica

POLOHA. Obec leží na západných svahoch Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží vo východnej časti okresu na sútoku Kálnického potoka a potoka Kňažia, a na brehoch Rybníckeho potoka. HISTÓRIA. Obec je písomne doložená v roku 1396 ako Kabucza (ďalšie názvy: 1422 Kalnicz, 1436 Kalnycha, 1478 Kalnicza). Patrila zemianskej rodine Kalnických, Rozonovcov, neskoršie časť panstvu Beckov. Podľa majiteľov sa delila na Panskú a Rožňovú Kal …

Kalvárie v okrese Nové Mesto nad Váhom

STARÁ TURÁ Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 2018. Na rímsko-katolíckom cintoríne na Dráhach bola v rokoch 1862-1863 vybudovaná novogotická kalvária. Bola vybudovaná spolu s kaplnkou na počesť milénia príchodu svätého Cyrila a Metóda do Veľkomoravskej ríše. Zrekonštruovaná bola v roku 2005. Stojí v tieni 100-ročných líp. Má 14 zastavení. Zastavenia krížovej cesty majú podobu pilierika so soklom a rímsou, ktorá nesie s …

Kaplnky v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Hradná kaplnka. Pamiatkový objekt NKP Hrad Beckov vyhlásený v roku 1963. Postavená bola v roku 1410 v gotickom slohu. Upravená bola v 16.-17.storočí. Je to jednoloďová stavba. BECKOV. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Historická pamiatka. Prícestná neskorobaroková kaplnka so sochou svätého Jána Nepomuckého z 2.polovice 18.storočia. Stojí na rázcestí pri vstupe na námestie s parkom, pod hradným bralom. Kaplnka má trojuholníkový …

Kaštiele v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Kaštieľ Medňanských. Kaštieľ spustol po roku 1945. BECKOV. Kúria Ambrovec. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Postavená bola v 1.polovici 17.storočia (okolo roku 1648) v neskororenesančnom slohu. Je to dvojpodlažná budova s pivnicou, štvortraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Dnes je v nej expozícia z dejín Beckova a jeho významných osobností. Stojí na námestí v Beckove 15 v Pamiatkovej zóne. BECKOV. Kúri …

Kočovce

POLOHA. Obec leží na západnom okraji Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží východne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1321, kde sa spomína ako possessio sen terra Huchk (ďalšie názvy: 1396 Hochk, 1405 Kyshask, 1499 Hoczov, 1501 Hoczko, 1502 Hoczovcz, 1522 Koczowcz, 1598 Koczocz, 1773 Koczowcze). Uhorský panovník Karol Róbert z Anjou daroval územie Jánovi, najstaršiemu členovi rodiny …

TOPlist