Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nové Mesto nad Váhom

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  580 km2

Počet obyvateľov:  62 532  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  107,79 ob./km2

Okresné mesto:  Nové Mesto nad Váhom

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Trnavským krajom a Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Trenčín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria troch oblastí. Strednú časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie a Trenčianska kotlina), na severozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Beštiny, Bošácke bradlá, Javorinská hornatina a Lopenícka hornatina) a z juhozápadu zasahuje celok Myjavská pahorkatina. Všetky tieto celky patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na východe okresu nachádza celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy, Nízky Inovec a Vysoký Inovec) a z juhozápadu územie zasahuje celok Malé Karpaty (podcelok Čachtické Karpaty). Juh územia zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajskej nížiny.

Najvyšší bod:  Veľká Javorina (970,0m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina, časť Javorinský chrbát.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Horná Streda (166,4 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 32 obcí.

» Zaujímavosti

Kríže v okrese Nové Mesto nad Váhom

KOČOVCE. Prícestný kríž. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Prícestný kríž stojí v časti Rakoľuby na križovatke ciest. Postavený bol v roku 1945. Upravený bol v roku 1970.   POBEDIM. Kríže na cintoríne. Dva kríže stoja na cintoríne. Sú tu uložené aj staršie kamenné a kovové náhrobníky.   POBEDIM. Kríž s telom Ježiša Krista.   STARÁ TURÁ. Kamenný kríž U Samkov. Kamenný kríž v osade U Samkov z roku 186 …

Kúpele v okrese Nové Mesto nad Váhom

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Lubina

POLOHA. Obec leží v Myjavskej pahorkatine, medzi výbežkom Čachtických Karpát a Bielych Karpát. Leží na brehoch Kamečnice, severozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392 ako Lubina (ďalšie názvy: 1920 Ľubina, 1927 Lubina). Patrila panstvu Čachtice. V roku 1568 mala 15 usadlostí a 25 želiarov, v roku 1715 mala 94 domácností, 2 mlyny a vinice, v roku 1753 mala 148 a na kopaniciach 26 rodín, v roku …

Ľudová architektúra v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV Z 19.storočia sa zachovali murované domy pod tvrdou krytinou. BOŠÁCA Zachované hlinené domy z 19.storočia s valbovou slamenou a šindľovou strechou. V sadoch zrubové stodoly a sušiarne na ovocie. BZINCE POD JAVORINOU Z 19.storočia sú hlinené domy s maštaľou a šopou pod spoločnou valbovou slamenou alebo šindľovou strechou. ČACHTICE Z 19.storočia sú hlinené domy a zrubové stodoly pod valbovou slamenou strechou. KÁLNICA Zachované hli …

Lúka

POLOHA. Obec leží na západnom okraji Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží vo východnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1246, kedy sa spomína ako Rethy (ďalšie názvy: 1263 Luka, 1348 Rety, 1786 Lúka). Vznikla po tatárskom vpáde ako stredoveká osada. Patrila ku kráľovskému majetku k panstvu Tematín. Jej vznik zrejme súvisel s budovaním hradu, prví obyvatelia boli pravdepodobne robotníci pracujúci na je …

Maloplošné chránené územia v okrese Nové Mesto nad Váhom

NPR ČACHTICKÝ HRADNÝ VRCH Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 56,17ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Trenčín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bo …

Mestské turistické okruhy v okrese Nové Mesto nad Váhom

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Nové Mesto nad Váhom

8114M Pod Drapliakom – Višňové, zastávka. Dĺžka 6,0km. Čas 1 hodina 20 minút. Je to miestna odbočka zo žlto značeného turistického chodníka /8114/, ktorá prechádza menej náročným terénom. Túra je vhodnejšia hlavne pri zhoršených terénnych podmienkach. Na žlto značený turistický chodník /8114/ sa napája Pod Drapliakom.   MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA Je súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a spája najpozoruhodnejšie …

Modrová

POLOHA. Obec leží na západnom okraji Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží na brehoch Modrovského potoka vo východnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1348, kedy sa už vyvinutá obec spomína ako Madro et alia Madro (ďalšie názvy: 1452 Nagmodro, 1773 Welka Modrova, 1920 Veľká Modrovka, 1927 Modrová). Patrila panstvu Tematín. Osídlenie prebehlo ale už skôr. Potvrdzuje to nález zamurovanej dosky v kostole, p …

Modrovka

POLOHA. Obec leží na západnom okraji Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží na brehoch Modrovského potoka vo východnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1348, kedy sa spomína ako Madro et alia Madro (ďalšie názvy: 1452 Kysmodro, 1773 Mala Modrova, 1920 Malá Modrovka, 1927 Modrovka). Vznikla v chotári obce Modrová. V roku 1453 sa Kysmodro spomína ako obec patriaca panstvu Tematín. V roku 1715 mala vi …

TOPlist