Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nové Mesto nad Váhom

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  580 km2

Počet obyvateľov:  62 532  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  107,79 ob./km2

Okresné mesto:  Nové Mesto nad Váhom

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Trnavským krajom a Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Trenčín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria troch oblastí. Strednú časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie a Trenčianska kotlina), na severozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Beštiny, Bošácke bradlá, Javorinská hornatina a Lopenícka hornatina) a z juhozápadu zasahuje celok Myjavská pahorkatina. Všetky tieto celky patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na východe okresu nachádza celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy, Nízky Inovec a Vysoký Inovec) a z juhozápadu územie zasahuje celok Malé Karpaty (podcelok Čachtické Karpaty). Juh územia zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajskej nížiny.

Najvyšší bod:  Veľká Javorina (970,0m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina, časť Javorinský chrbát.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Horná Streda (166,4 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 32 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Pomník padlých a K. Bórika. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlých v 1. a 2.svetovej vojne a Karola Bórika bol v roku 1948 odhalený v parku pod hradom v Pamiatkovej zóne. Autormi pomníka sú G. A. Žeravík a F. Draškovič. BOŠÁCA. Pamätník SNP. Stojí pred základnou školou. BZINCE POD JAVORINOU. Pamätník Ľ. Riznerovej-Podjavorinskej. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Pamätník Ľudmile Riznerove …

Pamiatkové územia v okrese Nové Mesto nad Váhom

PAMIATKOVÁ ZÓNA BECKOV Územie obce bolo 1.9.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Historické územie mesta bolo 15.9.1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. …

Parky v okrese Nové Mesto nad Váhom

BRUNOVCE Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Okolo kaštieľa sa rozprestiera anglický park s historickou zeleňou z konca 18.storočia. V parku sa nachádzajú ďalšie 2 pamiatkové objekty: pri vchode do kaštieľa pôvodne stála Socha svätého Floriána s dvoma anjelmi a Súsošie svätého Jána Nepomuckého s dvoma anjelmi. Park bol upravovaný začiatkom a v 90.rokoch 20.storočia. Prírodno-krajinársky park s nepravidelným p …

Pobedim

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, pri južnej hranici okresu, na brehoch Dubovej. HISTÓRIA. Najstaršia zmienka o obci je z roku 1355, kedy sa spomína ako Popeden (ďalšie názvy: 1392 Popodyn, 1439 Pobedin, 1532 Pobeczin, 1773 Pobiedin, 1920 Pobedím, 1927 Pobedim). Uhorský kráľ Žigmund vtedy daroval obec vplyvnému veľmožovi Štiborovi zo Štiboríc. Remeselnícka a trhová osada je doložená až od roku 1392, patrila hradu Čachtice. …

Podolie

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, pri južnej hranici okresu.   HISTÓRIA. Obec, fara a kostol sa spomínajú v roku 1332, obec ako Lessak, Lesate. V roku 1393 sa obec spomína ako Lessethe, v roku 1392 bola vo vlastníctve Štibora a panstva Čachtice (ďalšie názvy: 1691 Leszete a. n. Podola, 1786 Podolia, 1920 Podolie). Neskôr patrila rodinám Orzsághovcov, Nádasdyovcov, od roku 1695 patrila obec Erdödyovcom. V rokoch 1792 a 183 …

Pohoria v okrese Nové Mesto nad Váhom

Územie okresu zasahujú celky Podunajskej nížiny, Slovensko-moravských Karpát a Fatransko-tatranskej oblasti. Jeho centrálna časť leží v Podunajskej pahorkatine, ktorá patrí do Podunajskej nížiny. Zo Slovensko-moravských Karpát sú to na severe Považské podolie, na severozápade Biele Karpaty a na západe Myjavská pahorkatina. Z Fatransko-tatranskej oblasti územie okresu z juhozápadu zasahuje pohorie Malé Karpaty a z východu pohorie Považsk …

Potvorice

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na pravom brehu Váhu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v listine kráľa Bela IV. z roku 1263, kedy daroval majetky benediktínom. Spomína sa ako Potworich (Pothowarich, Pothoworich, Potuorch)a bola kráľovským majetkom. Neskôr, pre spory Bela IV. a jeho syna Štefana, daroval Štefan územie vojvodovi Vavrincovi, sriemskemu bánovi. Tieto spory sa ťahali dlho, až do roku 1365, kedy kráľ Ľ …

Považany

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na pravom brehu Váhu, južne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Mošovce nad Váhom, Kríž nad Váhom a Vieska. V roku 1960 sa volala Nové Mošovce, v roku 1961 Považany. V 2.polovici 20.storočia časť obyvateľov pracovala v poľnohospodárstve a časť v priemysle v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne a v Piešťanoch. HISTÓRIA OSÍDLENIA. OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A P …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v osade Dastín pod Veselým vrchom v Považskom Inovci. MATIJÁŠKA Studňa Matijáška sa nachádza v obci Hrádok. MODROVÁ V lokalite Kalište, 2km východne od hotela Horec, sa nachádza kvalitný minerálny prameň Kyselka. PRAMENE V NOVEJ BOŠÁCI Minerálne pramene Španie, U Ochodnických /Koryto/, Predpoloma, Šiance. PRAMEŇ NA VEĽKEJ …

Predajne v okrese Nové Mesto nad Váhom

NMP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist