Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nové Mesto nad Váhom

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  580 km2

Počet obyvateľov:  62 532  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  107,79 ob./km2

Okresné mesto:  Nové Mesto nad Váhom

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Trnavským krajom a Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Trenčín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria troch oblastí. Strednú časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie a Trenčianska kotlina), na severozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Beštiny, Bošácke bradlá, Javorinská hornatina a Lopenícka hornatina) a z juhozápadu zasahuje celok Myjavská pahorkatina. Všetky tieto celky patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na východe okresu nachádza celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy, Nízky Inovec a Vysoký Inovec) a z juhozápadu územie zasahuje celok Malé Karpaty (podcelok Čachtické Karpaty). Juh územia zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajskej nížiny.

Najvyšší bod:  Veľká Javorina (970,0m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina, časť Javorinský chrbát.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Horná Streda (166,4 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 32 obcí.

» Zaujímavosti

Prirodzené vodné plochy v okrese Nové Mesto nad Váhom

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Relax v okrese Nové Mesto nad Váhom

NMR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Kostol svätého Jozefa, pestúna. Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Františkánsky Kostol svätého Jozefa, pestúna v areáli kláštora postavený v ranobarokovom slohu v rokoch 1689-1690. Postavil ho Jakub Haško, novomestský prepošt. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Hlavný oltár svätého Jozefa, pestúna je z konca 17.storočia, predstavuje Svätú rodinu v stred …

Rozhľadne v okrese Nové Mesto nad Váhom

NOVÁ BOŠÁCA Rozhľadňa na hraničnom vrchu Veľký Lopeník /911,3m/ s výhľadom na slovenskú i moravskú časť Bielych Karpát. Výhľad z rozhľadne je až po Malú a Veľkú Fatru.   TURECKÝ VRCH …

Ruiny a základy v okrese Nové Mesto nad Váhom

ČACHTICE. Čachtické labyrinty. Historické pivnice (katakomby), z ktorých sa postupne stali labyrinty. Slúžili ako úkryty pre ľudí a ich majetky v čase nebezpečenstva. Využívala ich aj Alžbeta Báthoryová. Spočiatku to boli iba pivnice na uskladnenie potravín. S rozvojom vinárstva začiatkom 16.storočia vznikali aj vinárske pivnice. Neskôr boli tieto priestory pospájané. Podzemie malo niekedy aj tri podlažia. Nechýbalo ani kuchynské vybave …

Sídliská v okrese Nové Mesto nad Váhom

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Nové Mesto nad Váhom

SKALINY Skalné útvary na hlavnom hrebeni Považského Inovca, medzi vrchom Bezovec a sedlom pod Skalinami. Okolo skalných útvarov vedie červeno značený turistický chodník /0705/. …

Skanzeny v okrese Nové Mesto nad Váhom

MORAVSKÉ LIESKOVÉ. Prírodný amfiteáter.   NOVÁ BOŠÁCA. Prírodný amfiteáter. Prírodný amfiteáter v časti Španie. …

Sochy a busty v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Socha svätého Floriána. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2013. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Kamenný štvorboký podstavec pod sochou svätého Floriána so štvorcovým pôdorysom z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí a v rokoch 2008-2009. Socha. Klasicistická socha svätého Floriána na podstavci z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí a v rokoch 2008-2009 …

Šport v okrese Nové Mesto nad Váhom

NMŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist