Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Nové Mesto nad Váhom

LIPY V ŽUPNOM SIROTINCI Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Dva exempláre lipy malolistej s výškou 19m, obvodom kmeňa 395 a 231cm, nezisteným priemerom koruny a vekom viac ako 130 a 180 rokov. Chránené sú z vedecko-výskumných, kultúrno-historických a krajinne-ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádzajú sa vo dvore Župného sirotinca v obci Beckov.   MODROVSKÁ METASEKVOJA Chránený strom metasekvoja …

Jaskyne v okrese Nové Mesto nad Váhom

AGÁČINY Jaskyňa s hĺbkou 65m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 407m v katastri obce Čachtice.   BECKOVSKÁ JASKYŇA (PRIEPASŤ NA BUKOVINKE) Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 150m a hĺbkou 70m. Výskyt netopierov. Využívaná bola počas SNP. Bola objavená dobrovoľnými jaskyniarmi v roku 1983. Najväčší dóm s názvom Majkov dóm má rozmery 25x17x6m. Po celom priestore je prek …

Kúpele v okrese Nové Mesto nad Váhom

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Nové Mesto nad Váhom

NPR ČACHTICKÝ HRADNÝ VRCH Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 56,17ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Trenčín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bo …

Parky v okrese Nové Mesto nad Váhom

BRUNOVCE Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Okolo kaštieľa sa rozprestiera anglický park s historickou zeleňou z konca 18.storočia. V parku sa nachádzajú ďalšie 2 pamiatkové objekty: pri vchode do kaštieľa pôvodne stála Socha svätého Floriána s dvoma anjelmi a Súsošie svätého Jána Nepomuckého s dvoma anjelmi. Park bol upravovaný začiatkom a v 90.rokoch 20.storočia. Prírodno-krajinársky park s nepravidelným p …

Pohoria v okrese Nové Mesto nad Váhom

Územie okresu zasahujú celky Podunajskej nížiny, Slovensko-moravských Karpát a Fatransko-tatranskej oblasti. Jeho centrálna časť leží v Podunajskej pahorkatine, ktorá patrí do Podunajskej nížiny. Zo Slovensko-moravských Karpát sú to na severe Považské podolie, na severozápade Biele Karpaty a na západe Myjavská pahorkatina. Z Fatransko-tatranskej oblasti územie okresu z juhozápadu zasahuje pohorie Malé Karpaty a z východu pohorie Považsk …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v osade Dastín pod Veselým vrchom v Považskom Inovci. MATIJÁŠKA Studňa Matijáška sa nachádza v obci Hrádok. MODROVÁ V lokalite Kalište, 2km východne od hotela Horec, sa nachádza kvalitný minerálny prameň Kyselka. PRAMENE V NOVEJ BOŠÁCI Minerálne pramene Španie, U Ochodnických /Koryto/, Predpoloma, Šiance. PRAMEŇ NA VEĽKEJ …

Prirodzené vodné plochy v okrese Nové Mesto nad Váhom

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Nové Mesto nad Váhom

SKALINY Skalné útvary na hlavnom hrebeni Považského Inovca, medzi vrchom Bezovec a sedlom pod Skalinami. Okolo skalných útvarov vedie červeno značený turistický chodník /0705/. …

TOPlist