Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bánovce nad Bebravou

 

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

 

Rozloha:  461,9 km2

Počet obyvateľov:  36 512  (k 31.12.2017)

Hustota obyvateľstva:  79,22 ob./km2

 

Okresné mesto:  Bánovce nad Bebravou

 

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na západe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom, na severozápade s okresom Trenčín, na východe s okresom Prievidza a na juhovýchode s okresom Partizánske.

 

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na severovýchode nachádza celok Strážovské vrchy (podcelky Nitrické vrchy, Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na západe leží celok Považský Inovec (podcelok Vysoký Inovec). Z juhu územie okresu zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

 

Najvyšší bod:  Suchý vrch (1 027,8 m), Strážovské vrchy, podcelok Nitrické vrchy

Najnižší bod:  hladina rieky Bebrava na výtoku z okresu pri obci Rybany (181,0 m), Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina

 

Na území okresu leží 1 mesto a 42 obcí.

» Zaujímavosti

Bánovce nad Bebravou

  POLOHA. Mesto leží na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov na brehoch rieky Bebrava.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1232, kedy sa spomínajú ako villa Ben. Po roku 1295 patrili hradu Uhrovec. Pred rokom 1375 bola obec povýšená na slobodné kráľovské mesto. Už v roku 1389 ich kráľ Ľudovít Luxemburský založil Štiborovi zo Štiboríc a stávajú sa zemepanským mestečkom. V rokoch 1466-1559 …

Borčany

  POLOHA. Obec leží na Podunajskej pahorkatine pri riečke Livina pri južnej hranici okresu. Obcou preteká riečka Višňová.   HISTÓRIA. Spomínajú sa už v roku 1113 v tzv. Zoborskej listine kráľa Kolomana ako Borscan. Patrili zoborskému panstvu, neskôr nitrianskemu biskupstvu. Potom patrili miestnym zemepánom. Do roku 1992 bola obec miestnou časťou obce Rybany. Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.2.1992 sa osamostat …

Brezolupy

  POLOHA. Obec leží na Podunajskej pahorkatine, v podhorí Strážovských vrchov, na brehoch Miezgovského potoka v juhovýchodnej časti okresu. Leží juhovýchodne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa písomne spomínajú v roku 1294 ako terra Brezolup. Do roku 1321 patrila obec uhrovskému panstvu. V roku 1389 kráľ Žigmund daroval Uhrovský hrad aj s obcami bratislavskému grófovi Štiborovi zo Š …

Chránené stromy v okrese Bánovce nad Bebravou

RÁKOCIHO DUB Chránený strom vyhlásený v roku 1984 a 1996. CHránený je z kultúrno-výchovných, vedecko-výskumných, estetických, náučných a ekologických dôvodov. Je to rozložitý 325 ročný solitér duba letného. Vysoký je 17m, obvod kmeňa 433cm a priemer koruny 21m. Má pozoruhodný vysoký vek, mohutný vzrast, estetický vzhľad s historickou spojitosťou s Rákociho povstaním. Podľa legendy počas protihabsburského povstania na prelome 17. a 18.s …

Chudá Lehota

POLOHA. Obec leží na Podunajskej pahorkatine pri južnej hranici okresu. Leží pri riečke Livina.   HISTÓRIA. Územie bolo pravdepodobne osídlené už v 12.storočí, keď bolo súčasťou kláštorného majetku kláštora benediktínov na Zobore pod starým názvom Dubokany. Obec bola založená už pred rokom 1345 na zákupnom práve. Prvýkrát sa spomína v roku 1400 ako Wylies.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVI …

Čierna Lehota

POLOHA. Obec leží v Strážovských vrchoch, v Zliechovskej pahorkatine. Leží na konci doliny, ktorú vytvorila rieka Bebrava vo svojom hornom toku. Leží v severnej časti okresu.   HISTÓRIA. Obec bola založená v 13.storočí na zákupnom práve. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1296. V roku 1389 sa spomína ako Cherna Lehota. Patrila panstvu Uhrovec.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nález sekeromlatu z obdobia neolitu. …

Cimenná

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, v podhorí Považského Inovca, na brehoch riečky Haláčovka. Leží v západnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1484 ako Czymyna. Patrila trenčianskemu panstvu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda. Cimenská dolina. Vodná nádrž Haláčovce.   Turistika. …

Cintoríny v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Židovský cintorín. V jeho starej časti stojí asi 55 náhrobníkov s hebrejskými a nemeckými nápismi. Časť cintorína bola v roku 1990 adaptovaná na mestský kresťanský cintorín. Je tu pamätná tabuľa židovským obetiam 2.svetovej vojny.   DEŽERICE. Židovský cintorín.   KŠINNÁ. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostola a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2016. Zaniknutý románsky príkostolný …

Cyklotrasy v okrese Bánovce nad Bebravou

2101 Duchonka – Pod Lipovou - Kulháň – Nemečky – Prašice – Tvrdomestice – Jacovce – Tesáre – Závada – Duchonka. Dĺžka 35km. Okružná modrá cyklotrasa Okruh pod Topoľčianskym hradom zasahuje územie okresu iba krátkym úsekom. Začína pri Vodnej nádrži Duchonka. Na územie okresu prichádza súčasne s modro značenou turistickou trasou /2419/ v časti Pod Lipovou. Odtiaľ stúpa po asfaltovej ceste k horárni Kulháň. Tu na rázcestí ciest odboč …

Dežerice

  POLOHA. Obec leží na severnom okraji Podunajskej pahorkatiny, na brehoch rieky Machnáč v severozápadnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1208 ako terra Dezir. Patrila nitrianskemu biskupstvu a viacerým zemanom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostoly: Evanjelický, katolícky. Kaplnka. Židovský cintorín. &nbs …

TOPlist