Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bánovce nad Bebravou

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  461,9 km2

Počet obyvateľov:  36 379  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  78,90 ob./km2

Okresné mesto:  Bánovce nad Bebravou

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na západe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom, na severozápade s okresom Trenčín, na východe s okresom Prievidza a na juhovýchode s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na severovýchode nachádza celok Strážovské vrchy (podcelky Nitrické vrchy, Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na západe leží celok Považský Inovec (podcelok Vysoký Inovec). Z juhu územie okresu zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Suchý vrch (1 027,8 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Nitrické vrchy, časť Suchý.

Najnižší bod: Hladina rieky Bebrava na výtoku z okresu pri obci Rybany (181,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bánovská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 42 obcí.

» Zaujímavosti

Vodná turistika v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodné toky v okrese Bánovce nad Bebravou.

VODNÉ TOKY   Bebrava Najvýznamnejším tokom na území okresu je rieka Bebrava. Je dlhá 47,2km. Plocha povodia 634km2. Pramení v Strážovských vrchoch /Zliechovská pahorkatina/ na juhozápadnom svahu Židovho vrchu v nadmorskej výške asi 770m nad obcou Čierna Lehota. Ústí do rieky Nitra pri Topoľčanoch. Odvodňuje juhozápadnú časť Strážovských vrchov a Bánovskú pahorkatinu.   Prítoky Bebravy na území okresu:   …

Vodopády v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Bánovce nad Bebravou

TIMORADZA. Lom Medzná. TIMORADZA. Vodný mlyn. Vodný mlyn pochádza z konca 18.storočia. TREBICHAVA. Sušiareň ovocia. Tradičná sušiareň ovocia asi storočná, zrekonštruovaná. UHROVEC. Skláreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Skláreň z polovice 19.storočia. Solitér stojí na Štefánikovej ulici 1. Je to budova bývalej sklárne z roku 1874. Prestavovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Klasicistická stavba s obdĺžnikovým pôdoryso …

Vysočany

POLOHA. Obec leží pri juhozápadnej hranici okresu na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov. Leží juhozápadne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1232 ako villa Vyssian (ďalšie názvy: 1337 Wisschen, 1345 Wyschen, 1349 Wyschan, 1405 Wyssaczan, 1444 Wysozan, 1598 Wisoczan, 173 Wisocžany). Obec vlastnili zemianske rodiny Vysočanských, Tarnóczyovcov a Nozdrovickovcov, neskôr budínska …

Významné stromy v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Žitná-Radiša

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Strážovských vrchoch na brehoch rieky Radiša. HISTÓRIA. Súčasná obec vznikla zlúčením dvoch pôvodne samostatných obcí Žitná a Radiša v roku 1960. Pričlenili sa k ním i osady Karolintál a Marušiná. V rokoch 1836-1838 v časti Karolintál začali pracovať sklárne, ktoré vyrábali fľaše, poháre a cylindre na petrolej. Sklárne zanikli v roku 1909, kedy boli presťahované do Lednických Rovní. V 20. …

TOPlist