Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bánovce nad Bebravou

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  461,9 km2

Počet obyvateľov:  36 379  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  78,90 ob./km2

Okresné mesto:  Bánovce nad Bebravou

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na západe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom, na severozápade s okresom Trenčín, na východe s okresom Prievidza a na juhovýchode s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na severovýchode nachádza celok Strážovské vrchy (podcelky Nitrické vrchy, Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na západe leží celok Považský Inovec (podcelok Vysoký Inovec). Z juhu územie okresu zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Suchý vrch (1 027,8 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Nitrické vrchy, časť Suchý.

Najnižší bod: Hladina rieky Bebrava na výtoku z okresu pri obci Rybany (181,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bánovská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 42 obcí.

» Zaujímavosti

Zlatníky

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží na brehoch rieky Livina. HISTÓRIA. Obec sa vyvinula zo zemianskej osady z 12.storočia. Po roku 1245 obec patrila bánovi Bečendovi z rodu Hont-Poznanovcov, neskoršie jeho synom. Prvá zmienka o obci je z roku 1390, kedy sa spomína ako Aranyas (ďalšie názvy: 1863 Zlatnik, 1920 Zlatník, 1927 Zlatníky). V 14.storočí patrila panstvu Topo …

Zvonice v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU Zvonica v časti Horné Ozorovce v barokovom slohu z 18.storočia.   ČIERNA LEHOTA Zvonica stojí pri starom cintoríne. Je v nej zvon z roku 1759 s latinským dedikačným textom.   HORNÉ NAŠTICE Baroková zvonica z 18.storočia.   KRÁSNA VES Murovaná zvonica so zvonom z roku 1743.   LIBICHAVA Zvonica z 18.storočia. Zvon z nej bol premiestnený na vežu kostola. Stoj …

TOPlist