Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bánovce nad Bebravou

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  461,9 km2

Počet obyvateľov:  36 379  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  78,90 ob./km2

Okresné mesto:  Bánovce nad Bebravou

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na západe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom, na severozápade s okresom Trenčín, na východe s okresom Prievidza a na juhovýchode s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na severovýchode nachádza celok Strážovské vrchy (podcelky Nitrické vrchy, Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na západe leží celok Považský Inovec (podcelok Vysoký Inovec). Z juhu územie okresu zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Suchý vrch (1 027,8 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Nitrické vrchy, časť Suchý.

Najnižší bod: Hladina rieky Bebrava na výtoku z okresu pri obci Rybany (181,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bánovská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 42 obcí.

» Zaujímavosti

Dolné Naštice

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Bebravy v južnej časti okresu. Leží južne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1295, kedy sa spomína ako Nesthe (ďalšie názvy: 1389 Nasyche, 1411 Nasczycz, 1598 Nassticz, 1773 Dolné Nosicze, 1808 Dolní Nastice). Bola súčasťou panstva Uhrovec, neskôr patrila nitrianskej kapitule. V roku 1598 mala mlyn a 28 domov, v roku …

Dopravné a športové stavby v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Železničná stanica. Budova železničnej stanice je príkladom tzv. železničného slohu. Pochádza z roku 1901, je technickou zaujímavosťou. Nachádza sa v časti Horné Ozorovce.   ZLATNÍKY. Úzkorozchodná lesná dráha. Vybudovaná bola v rokoch 1911-1916. V roku 1964 jej prevádzka bola zrušená. V lese nad obcou možno dodnes vidieť zachovalé násypy zrušenej trate. Tiež možno vidieť zvyšky mostov, priepustov a inýc …

Drobná architektúra v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Dubnička

POLOHA. Obec leží na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov v centrálnej časti okresu. Leží v doline, ktorú vytvorila riečka Dubnička. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1389 ako Dubnycha (ďalšie názvy: 1481 Dubnyczka). Patrila hradnému panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala mlyn a 14 domov, v roku 1784 mala 26 domov, v roku 1828 mala 24 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Začiatkom …

Dvorec

POLOHA. Obec leží na Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Inovec v centrálnej časti okresu. Leží juhozápadne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1455 ako Odwarcz (ďalšie názvy: 1469 Dwhoreczk, 1472 Odworcz, 1520 Dworecz). Zemianska obec patrila viacerým zemianskym rodinám: Dvorecký, Dobrý, Palček. V roku 1598 mala obec 6 zemianskych domov, v roku 1784 mala 25 domov, v roku 1 …

Evanjelické kostoly v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Evanjelický kostol v Horných Ozorovciach. Evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1724-1725 v barokovom slohu s neskoršími úpravami. Bol to patronátny kostol Otlíkovcov. V predsieni chrámu sa nachádza funebrálny erb Alexandra Otlíka z roku 1753. Visí tu maľovaný erb  a epitaf Juraja Otlíka z roku 1725. Ďalej sú v ňom maľované erby príslušníkov rodiny na bočných lavici …

Galérie v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Haláčovce

POLOHA. Obec leží na Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Haláčovka v centrálnej časti okresu. Leží západne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1407 ako Halach (ďalšie názvy: 1467 Halacz, 1469 Holach, 1520 Halach, 1773 Halacžowcze). Bola zemianskou obcou, vlastnila ju miestna rodina Haláčovských. V roku 1598 mala 7 zemianskych domov, v roku 1784 mala 25 domov, v roku 1828 ma …

Historické budovy v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Fara. Baroková stavba zo začiatku 18.storočia s ojedinelým gotickým polychrómovým reliéfom Oplakávanie Krista z lipového dreva z 2.polovice 15.storočia. Stojí pri Kostole najsvätejšej Trojice na mieste starej fary, ktorá bola v roku 1794 zbúraná a na náklady župana Jána Baptistu Ilešháziho postavená nová.   BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Mestský úrad. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätné tabule vyhláse …

TOPlist