Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bánovce nad Bebravou

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  461,9 km2

Počet obyvateľov:  36 379  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  78,90 ob./km2

Okresné mesto:  Bánovce nad Bebravou

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na západe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom, na severozápade s okresom Trenčín, na východe s okresom Prievidza a na juhovýchode s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na severovýchode nachádza celok Strážovské vrchy (podcelky Nitrické vrchy, Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na západe leží celok Považský Inovec (podcelok Vysoký Inovec). Z juhu územie okresu zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Suchý vrch (1 027,8 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Nitrické vrchy, časť Suchý.

Najnižší bod: Hladina rieky Bebrava na výtoku z okresu pri obci Rybany (181,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bánovská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 42 obcí.

» Zaujímavosti

Miezgovce

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Strážovských vrchoch na brehoch Miezgovského potoka. Leží východne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1389 ako Negowycha (ďalšie názvy: 1439 Myzgoucz, 1450 Mezgoch, 1477 Mezgoucz, 1773 Miezkocz, 1786 Mizgowce, 1808 Mjergowce, 1920 Miezgovce). Pôvodne patrila panstvu Beckov, neskôr panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala 21 domov, v roku 17 …

Mohyly a mohylníky v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Bánovce nad Bebravou

UHROVEC. Uhrovské múzeum. Zbierky múzea prezentujú tradície našich predkov, predstavujú históriu a osobnosti. …

Náučné chodníky v okrese Bánovce nad Bebravou

NÁUČNÝ CHODNÍK ROHATÁ SKALA – HRÁDOK Chodník bol otvorený v roku 2012. Trasa je značená zelenou turistickou značkou. Je na nej 5 informačných panelov. Úvodná tabuľa sa nachádza v strede obce Čierna Lehota pred miestnym obchodom. Chodník informuje o histórii obce, faune a flóre okolia. Pekné výhľady sú z Rohatej skaly a Hrádku.   NÁUČNÝ CHODNÍK SLATINSKÝM KRASOM Líniový, samoobslužný chodník s prírodovedným, ochranárskym …

Nedašovce

POLOHA. Obec leží pri južnej hranici okresu na Podunajskej pahorkatine na brehoch rieky Hydina. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1232 ako Nadas (ďalšie názvy: 1773 Nedassowcze). Bola majetkom Nitrianskeho hradu. Neskôr obec vlastnili jezuiti z Trnavy, po nich nitrianske kapitula a budínsky seminár. V roku 1787 mala 35 domov, v roku 1828 mala 36 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Koncom 19.storočia tu prospero …

Omastiná

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Strážovských vrchoch v dolinke, ktorú vytvorila riečka Omastiná. HISTÓRIA. Obec je písomne doložená z roku 1389 ako Lehota (ďalšie názvy: 1481 Lyhotka, 1483 Mazna Lehota, 1485 Omazchyna Lhota, 1598 Omastina Lehota, 1808 Omastina). Patrila panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala 11 domov, v roku 1720 majer, v roku 1784 mala 35 domov, v roku 1828 mala 27 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospod …

Otrhánky

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch riečky Haláčovka. HISTÓRIA. Prvá nepriama písomná zmienka o obci je z roku 1193. Pôvodne bola poddanskou obcou zemanov z Ostratíc, v ktorých chotári vznikla. Samotná obec Otrhánky sa spomína v roku 1598 ako Otrhane Ztrece (ďalšie názvy: 1720 Rongyos Stricze, 1773 Otrhané Ostraticze, 1880 Otrhánky). Obec patrila viacerým poddanským rodinám. V roku …

Pamätné izby v okrese Bánovce nad Bebravou

UHROVEC. Pamätná izba Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Pamätné izby sa nachádzajú v ich spoločnom rodnom dome. Múzeum je v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Expozícia zachytáva život a dielo Ľudovíta Štúra /1815-1856/ a Alexandra Dubčeka /1921-1992/. Prvá expozícia bola otvorená v roku 1965 pri príležitosti osláv 150.výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Začiatkom 70.rokov bol dom renovovaný. Od rok …

Pamätné tabule v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Pamätná tabuľa J. Jesenského. Pamätná tabuľa spisovateľa a advokáta JUDr. Janka Jesenského/1874-1945/ s jeho bustou sa nachádza na pamätnom dome na ulici Jesenského 18. Pôsobil tu v rokoch 1905-1914. Autorom je akademický sochár Miroslav Tomaško. BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Pamätná tabuľa na židovskom cintoríne. Pamätná tabuľa na židovskom cintoríne je venovaná pamiatke našich bratov a sestier umučených v koncentračných …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Pamätník obetiam fašizmu. Pamätník je venovaný obetiam fašizmu, ktoré boli 5.3.1945 zavraždené nemeckými fašistami v lokalite Salaštek. Medzi obete patria civilné osoby: Katarína Chuťková, Margita Kiššková, Otto Preiss, N. Siklenka, Móric Silbeberg, Dezider Weiss, Alica Weissová a N. Škoda. Nachádza sa v lokalite Salaštek. BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Pomník Ľ. Štúra. Národná kultúrna pamiatka Pomník vyhlásená v roku 1963 …

TOPlist