Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bánovce nad Bebravou

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  461,9 km2

Počet obyvateľov:  36 379  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  78,90 ob./km2

Okresné mesto:  Bánovce nad Bebravou

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na západe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom, na severozápade s okresom Trenčín, na východe s okresom Prievidza a na juhovýchode s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na severovýchode nachádza celok Strážovské vrchy (podcelky Nitrické vrchy, Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na západe leží celok Považský Inovec (podcelok Vysoký Inovec). Z juhu územie okresu zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Suchý vrch (1 027,8 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Nitrické vrchy, časť Suchý.

Najnižší bod: Hladina rieky Bebrava na výtoku z okresu pri obci Rybany (181,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bánovská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 42 obcí.

» Zaujímavosti

Prusy

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov. Na brehoch riečky Jelešiny. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1208 kedy sa spomína ako villa de Prus (ďalšie názvy: 1389 Prúzy, 1419 Prwsy, 1773 Prusy). V roku 1389 patrila panstvu Uhrovec, potom panstvu Trenčín-Bánovce, ktoré tu malo rozsiahly majer. V roku 1598 mala obec mlyn a 17 domov, v roku 1784 mala 39 domov, v …

Relax v okrese Bánovce nad Bebravou

BNR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Kostol Najsvätejšej Trojice. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Je to klasicistická stavba z rokov 1799-1804. Farský rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice stojí na mieste bývalého kostola, ktorý bol asanovaný v roku 1799. Bol to patronátny kostol Ilešháziovcov. Pôvodné vnútorné vybavenie. Hlavný oltár je klasicistický a pochádza z čias výstavby kostola. V roku 1929 pre kostol získali Betlehem, …

Rozhľadne v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Bánovce nad Bebravou

MALÉ HOSTE. Základy kostola. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Základy románskeho kostola postaveného v 13.storočí nad potokom Livina na hradisku  Brišťo. …

Ruskovce

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu, na Podunajskej pahorkatine, na sútoku riek Svinnica a Hradniansky potok. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1329 ako Rwzk (ďalšie názvy: 1473 Rwzkovcz, 1525 Rwskowcz, 1773 Ruskowcze). Patrila zemianskym rodinám Pogáňovcov, neskôr ďalším zemianskym rodinám (Stolockí, Hencovci, Sirmiensisovci). Názov Rwzk dodnes naznačuje vtedajšiu prítomnosť ruských družinníkov, ktorí ako strážcovia cesty …

Rybany

POLOHA. Obec leží pri južnej hranici okresu na Podunajskej pahorkatine, na sútoku riek Bebrava a Haláčovka. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1323 ako terra de Ryblyen (ďalšie názvy: 1332 Riblen, 1496 Ryblyen, 1598 Rybany). Patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, časť zemianskej rodine Rybanských. V roku 1598 mala obec 64 domov, v roku 1784 mala 83 domov, v roku 1828 mala 84 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárs …

Sídliská v okrese Bánovce nad Bebravou

SLATINKA NAD BEBRAVOU Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Jaskynné sídlisko z medenej doby (eneolit) z obdobia 4.400 p. n.l. - 2.300 p. n.l. v jaskyni Dúpna diera severovýchodne od obce v lokalite Úboč. Jaskyňa bola osídlená už v mladej kamennej dobe (neolit) v období 5.700 p. n.l. - 4.400 p. n.l. Nálezy jaskynného sídliska a kultového pohrebiska z okruhu lengyelskej kultúry z týchto období. …

Šípkov

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Strážovských vrchoch, na brehoch rieky Bebrava. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1295 kedy sa spomína ako Sonko (ďalšie názvy: 1389 Zybkow, 1481 Sypko, 1598 Sipko, 1773 Sipkow, 1786 Schipkow). Patrila panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala mlyn a 23 domov, v roku 1784 mala 38 domov, v roku 1828 mala 37 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1905 celá obec …

Šišov

POLOHA. Obec leží pri južnej hranici okresu na Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Livina. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1113 ako Sis (ďalšie názvy: 1247 Sys, 1458 Sysow, Sisow, 1808 Sissow). Patrila zoborskému kláštoru, v roku 1245 patrila bánovi Bečendovi z rodu Hont-Poznanovcov, od 14.storočia patrila panstvu Topoľčany, v roku 1535 časť vlastnili Burianovci, neskoršie Besnákovci, Baloghovci, Blaškovičovci …

TOPlist