Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bánovce nad Bebravou

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  461,9 km2

Počet obyvateľov:  36 379  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  78,90 ob./km2

Okresné mesto:  Bánovce nad Bebravou

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na západe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom, na severozápade s okresom Trenčín, na východe s okresom Prievidza a na juhovýchode s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na severovýchode nachádza celok Strážovské vrchy (podcelky Nitrické vrchy, Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na západe leží celok Považský Inovec (podcelok Vysoký Inovec). Z juhu územie okresu zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Suchý vrch (1 027,8 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Nitrické vrchy, časť Suchý.

Najnižší bod: Hladina rieky Bebrava na výtoku z okresu pri obci Rybany (181,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bánovská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 42 obcí.

» Zaujímavosti

Skalné útvary v okrese Bánovce nad Bebravou

BUKOVINSKÁ SKALA [AFG_gallery id='2']   HLADKÁ SKALA   HRÁDOK   ROHATÁ SKALA   SOKOLIE SKALY   TLSTÁ HORA …

Skanzeny v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Slatina nad Bebravou

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Strážovských vrchoch na brehoch rieky Bebrava. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka z roku 1332, kedy  sa spomína miestny farár Josephus de Salatna (ďalšie názvy: 1389 Slatyna, 1439 Zlatzina, 1477 Zlathyna, 1481 Nagh Zlathyna, 1598 Nagy Zlatina, 1773 Welka Slatina, 1927 Slatina nad Bebravou. Obec ale vznikla skôr, pretože tu už vtedy stál kostol a obec bola sídlom fary. Patrila panstvu Beckov, ne …

Slatinka nad Bebravou

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Strážovských vrchoch, na brehoch rieky Bebrava. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1481 ako Slacynka, Kysseb Zlathyna, Zlathynka (ďalšie názvy: 1598 Kys Zlatina, 1773 Mala Slatina, 1808 Slatinka). Patrila panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala mlyn, pílu a 8 domov, v roku 1784 mala 34 domov, v roku 1828 mala 29 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pestovaním ša …

Sochy a busty v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Mariánsky stĺp. Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1993. Mariánsky stĺp dal postaviť páter Michal Dorza v roku 1712. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp. Barokový stĺp z r oku 1712. Socha. Baroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) na barokovom stĺpe stojí na Štúrovom námestí na južnej strane pred farským Kostolom Najsvätejšej Trojice. Reštaurovaná bola v ro …

Šport v okrese Bánovce nad Bebravou

BNŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Bánovce nad Bebravou

BNS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Bývalá synagóga bola postavená v roku 1862 v novorománskom slohu. Solitérna stavba stojí na dnešnej Jesenského ulici v strede mesta. V roku 1963 prešla stavba rozsiahlou prestavbou na predajňu nábytku. Stavba má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 10x20m, je jednoloďová a jednopodlažná. Ďalšou prestavbou prešla v roku 1995 pod vedením architekta Cieslara a akademického so …

Timoradza

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu pri jeho západnej hranici na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov, na sútoku riek Bebrava a Timoradzský potok. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1355 ako Tymoraz (ďalšie názvy: 1389 Thymorad, 1598 Thymoraz, 1808 Timoráce, 1920 Timoradza). Patrila panstvu Uhrovec, krátko aj zemianskej rodine Velčických. V roku 1598 mala mlyn a 25 domov, v roku 1784 mala 30 domov, v ro …

Trebichava

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Strážovských vrchoch, na brehoch Trebichavského potoka. HISTÓRIA. Obec bola založená na zákupnom práve v roku 1396. V tom čase sa spomína ako Trebichava (ďalšie názvy: 1481 Trebychawa, 1598 Trebichawa). Patrila panstvu Uhrovec, neskôr Beckov. V roku 1598 mala obec mlyn a 13 domov, v roku 1784 mala 35 domov, v roku 1828 mala 35 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v leso …

TOPlist