Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bánovce nad Bebravou

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  461,9 km2

Počet obyvateľov:  36 379  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  78,90 ob./km2

Okresné mesto:  Bánovce nad Bebravou

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na západe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom, na severozápade s okresom Trenčín, na východe s okresom Prievidza a na juhovýchode s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na severovýchode nachádza celok Strážovské vrchy (podcelky Nitrické vrchy, Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na západe leží celok Považský Inovec (podcelok Vysoký Inovec). Z juhu územie okresu zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Suchý vrch (1 027,8 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Nitrické vrchy, časť Suchý.

Najnižší bod: Hladina rieky Bebrava na výtoku z okresu pri obci Rybany (181,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bánovská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 42 obcí.

» Zaujímavosti

Turistické chodníky v okrese Bánovce nad Bebravou

0705 0705b: Bezovec, rekreačné stredisko - Sedlo pod Skalinami - Pod Prieľačinou - Pod Panskou javorinou - Pod Ostrým vrchom - Rafajova kóta - Inovec - Pod Inovcom - Chata pod Inovcom. Dĺžka 20,1km. Čas 5 hodín 15 minút.  Červeno značený turistický chodník sa začína v rekreačnom stredisku Bezovec v okrese Nové Mesto nad Váhom, odkiaľ stúpa popri vleku na vrch Bezovec a odtiaľ vystupuje na hlavný hrebeň Považského Inovca. Po hreben …

Ubytovanie v okrese Bánovce nad Bebravou

BNU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Uhrovec

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Strážovských vrchoch, na brehoch rieky Radiša. Leží severovýchodne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci Ugroug je z roku 1258 (ďalšie názvy: 1295 Wgrog, 1481 Wgrod, 1525 Castellum seu fartalitium Wgrocz, 1598 Uhgrocz, 1773 Uhrowcze, 1808 Uhrowec). V roku 1295 patrila hradnému panstvu Uhrovec. Istý čas ju vlastnil Matúš Čák Trenčiansky. Po ňom do roku 1389 …

Uhrovské Podhradie

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Strážovských vrchoch, na brehoch Podhradského potoka. HISTÓRIA. Dejiny obce úzko súvisia s dejinami hradu Uhrovec, ktorý sa prvýkrát písomne spomína v roku 1295 ako Castrum Vgrog. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1481, kedy sa uvádza ako possesio Podhradye (ďalšie názvy: 1483 Podhrade, 1598 Podhrady Nowa, 1773 Podhradie, 1808 Uhrowské Podhradí). Obec vznikla pod hradom Uhrovec, ktorému …

Umelé vodné plochy v okrese Bánovce nad Bebravou

NEDAŠOVSKÝ RYBNÍK Chovný rybník s celoročným hniezdiskom labutí. Nachádza sa na riečke Hydina pri obci Nedašovce v juhovýchodnej časti okresu.   VODNÁ NÁDRŽ BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Pažiť. Vodná nádrž v rekreačnom areáli Svinská pažiť.   VODNÁ NÁDRŽ BREZOLUPY Vodná nádrž s možnosťou rybolovu, občerstvenia a ubytovania. Nachádza sa na riečke Hydina medzi obcami Brezolupy, Pravotice a Vysočany v juhovýchodnej časti …

Územia európskeho významu v okrese Bánovce nad Bebravou

BASKE /SKUEV0274/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 3.645,13ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Penovcové prameniská (7220), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Lipovo-javorové sutinové les …

Veľké Chlievany

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na Podunajskej pahorkatine na brehoch rieky Inovec. Leží juhozápadne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1276 kedy sa spomína ako Hleulan (ďalšie názvy: 1323 Maior villa Holewna, 1398 Helwen, 1439 Nag Helwen, 1472 Chliewen, 1501 Chlewan, 1773 Welke Hlevany, 1786 Welke Chlewani). Obec najskôr patrila do vlastníctva zoborského kláštora, nes …

Veľké Držkovce

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Inovec. HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1976 zlúčením troch obcí, ktoré sú dnes miestnymi časťami. HISTÓRIA OSÍDLENIA. OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostoly: Čuklasovce, Dolné Držkovce. Kaplnka. Zvonica. Historické budovy: Kultúrny dom Čuklasovce, Kultúrny dom H. Držkovce, Notársky dom. Pamätné tabule: Ľ. Dohnány, M. …

Veľké Hoste

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu na Podunajskej pahorkatine v blízkosti rieky Livina. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1329 ako majetok potomkov komesa Bečendu z rodu Hont-Poznanovcov pod názvom Wendegy (ďalšie názvy: 1390 Nogwendegy, 1773 Welke Hostye, 1920 Veľké Hostie). Vyvinula sa zo zemianskej osady z 12.storočia. Od 16.storočia patrila obec hradnému panstvu Topoľčany, od 17.storočia panstvu Tovarní …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Bánovce nad Bebravou

CHKO STRÁŽOVSKÉ VRCHY Bola vyhlásená 27.1.1989. Rozloha 30.979ha. Účelom vyhlásenia oblasti za CHKO je ochrana a zveľaďovanie prírody a krajiny Strážovských a Súľovských vrchov, ich prírodných a kultúrnych hodnôt, zabezpečenie jej optimálneho využívania so zreteľom na všestranný, kultúrny, vedecký, ekonomický a zdravotno-rekreačný význam. Názov CHKO Strážovské vrchy nevystihuje územné vymedzenie orografického celku Strážovské vrchy, …

TOPlist