Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Bánovce nad Bebravou

RÁKOCIHO DUB Chránený strom vyhlásený v roku 1984 a 1996. CHránený je z kultúrno-výchovných, vedecko-výskumných, estetických, náučných a ekologických dôvodov. Je to rozložitý 325 ročný solitér duba letného. Vysoký je 17m, obvod kmeňa 433cm a priemer koruny 21m. Má pozoruhodný vysoký vek, mohutný vzrast, estetický vzhľad s historickou spojitosťou s Rákociho povstaním. Podľa legendy počas protihabsburského povstania na prelome 17. a 18.s …

Jaskyne v okrese Bánovce nad Bebravou

ABRI NAD SVINSKOU DIEROU Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v katastri obce Slatinka nad Bebravou.   ABRI PRI DÚPNEJ DIERE Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 13m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 390m v katastri obce Slatinka nad Bebravou.   BIELY HAD Korózna jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí …

Kúpele v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Bánovce nad Bebravou

NPR BRADLO Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzalo sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 976.700m2. Rozprestiera sa na rovnomennom vrchu Bradlo /561,0m/. Ochrana dúbrav, stepných a lesostepných spoločenstiev na členitom druhohornom podklade (vápence, dolo …

Parky v okrese Bánovce nad Bebravou

DVOREC Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Park s historickou zeleňou okolo rokokového Kaštieľa. Zriadený bol v 2.polovici 18.storočia. Prírodno-krajinársky park lichobežníkového pôdorysu. Prestavby po roku 1902, v 50.rokoch 20.storočia a v roku 2001.   ŠIŠOV Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1977. Park s historickou zeleňou okolo novoklasicistického Kaštieľa pred obcou. Príro …

Pohoria v okrese Bánovce nad Bebravou

Územie okresu zasahujú celky Podunajskej nížiny a Fatransko-tatranskej oblasti. Okrajovo územie okresu zasahuje Podunajská pahorkatina, ktorá je najsevernejšou časťou Podunajskej nížiny. Zo západu ju ohraničuje Považský Inovec a z východu Strážovské vrchy, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti.     POHORIA   PODUNAJSKÁ PAHORKATINA Geomorfologický celok v oblasti Podunajskej nížiny. Je to najväčší …

Prirodzené vodné plochy v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Bánovce nad Bebravou

BUKOVINSKÁ SKALA [AFG_gallery id='2']   HLADKÁ SKALA   HRÁDOK   ROHATÁ SKALA   SOKOLIE SKALY   TLSTÁ HORA …

TOPlist