Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  585 882  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  130,31 ob./km2

Krajské mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Dopravné a športové stavby v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Železničná stanica. Budova železničnej stanice je príkladom tzv. železničného slohu. Pochádza z roku 1901, je technickou zaujímavosťou. Nachádza sa v časti Horné Ozorovce.   ZLATNÍKY. Úzkorozchodná lesná dráha. Vybudovaná bola v rokoch 1911-1916. V roku 1964 jej prevádzka bola zrušená. V lese nad obcou možno dodnes vidieť zachovalé násypy zrušenej trate. Tiež možno vidieť zvyšky mostov, priepustov a inýc …

Dopravné a športové stavby v okrese Ilava

KOŠECA. Vstupná brána na cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančná vstupná brána z 2.polovice 17.storočia, ktorá tvorila vstup na bývalý cintorín. Je to historická zvonica približne z roku 1600, ktorá súčasne slúžila ako vstupná brána na starý cintorín. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná (pôvodne bola dvojpodlažná). Má podklenutý podchod. K budove priliehajú zvyšky rene …

Dopravné a športové stavby v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Nové Mesto nad Váhom

STARÁ TURÁ. Bránová veža na mestskom cintoríne. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Takzvaná husitská bránová veža. Kamenná štvorboká štvorpodlažná vstupná veža postavená v ranorenesančnom slohu. Má štvorcový pôdorys a výšku štyroch podlaží. Podľa jednej verzie patrila k prvému kostolíku postavenému v roku 1569. Podľa verzie regionálneho historika Dr. Branislava Varsíka bola pristavená ku kamennému Kostolu najsvätejšej Troj …

Dopravné a športové stavby v okrese Partizánske

KLÁTOVA NOVÁ VES. Most. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1996. Romantický železný most z 2.polovice 19.storočia (1906) cez potok Vyčoma stojí v parku pri romantickom kaštieli na juhovýchodnom okraji časti Janova Ves. …

Dopravné a športové stavby v okrese Považská Bystrica

Budova starej železničnej stanice v Považskej Bystrici Pôvodná budova železničnej stanice z roku 1883 postavená v rámci výstavby železnice na úseku Trenčín - Žilina. Je to jednoposchodová budova, v ktorej bol byt prednostu stanice. Na prízemí bola predajňa cestovných lístkov s čakárňou pre cestujúcich. Kúsok od nej stojí nová železničná stanica dokončená v roku 1947. Nachádza sa v nej veľká čakáreň, staničná reštaurácia, novinový stánok …

Dopravné a športové stavby v okrese Prievidza

BOJNICE. Hradný most. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Pred vstupom do Bojnického hradu. Vstupný barokový kamenný most bol postavený v 17.storočí (Filiberto Luchese). Upravený bol v rokoch 1889-1910 (Jozef Hubert) a v roku 2000. Stojí v zámockom parku v Pamiatkovej zóne na Zámockej ulici v predhradí hradu.   HANDLOVÁ. Kamenný most. Kamenný most sa nachádza na Partizánskej ulici.   HANDLOVÁ. …

Dopravné a športové stavby v okrese Púchov

LEDNICKÉ ROVNE. Gotická brána. Gotická brána so strážnicou z kamenného muriva a rotundovitou vežičkou sa nachádza v areáli kaštieľa v parku. …

Dopravné a športové stavby v okrese Trenčín

MNÍCHOVA LEHOTA. Železničná stanica. Budova železničnej stanice. Železničná trať bola otvorená 18.8.1901. Stanica leží vo výraznej depresii geologicky aj geomorfologicky oddeľujúcej Považský Inovec a Strážovské vrchy.   TRENČIANSKE TEPLICE. Železničná stanica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Výpravná budova železničnej stanice bola postavená vo funkcionalistickom slohu v 40.rokoch 20.storočia. Upravovaná bola …

Drietoma

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Považskom podolí. Leží na brehoch riečky Drietomica, západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1321. Pozostávala z viacerých častí, o ktoré sa delili rodiny, trenčianske panstvo a nitriansky biskup. V roku 1925 zasiahla obec povodeň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V chotári obce, na Hradišti /318,2m/, bolo objavené sídlisko ľudu lužickej kult …

TOPlist