Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  585 882  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  130,31 ob./km2

Krajské mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Dubnička

POLOHA. Obec leží na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov v centrálnej časti okresu. Leží v doline, ktorú vytvorila riečka Dubnička. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1389 ako Dubnycha (ďalšie názvy: 1481 Dubnyczka). Patrila hradnému panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala mlyn a 14 domov, v roku 1784 mala 26 domov, v roku 1828 mala 24 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Začiatkom …

Dubodiel

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Nitrianskej pahorkatine. Leží na brehoch riečky Inovec, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec je písomne doložená z roku 1439. V 18.storočí sa v obci nachádzal pivovar.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Hradisko a hrádok nad kameňolomom so zvyškami valov. Osídlenie už v praveku, hradisko zo stredoveku, z 12.-13.storočia (viac v časti Hradiská v okrese Trenčín). …

Dulov

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí  v podhorí Bielych Karpát. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1259 pri ohraničení chotára ako Dulow (ďalšie názvy: 1349 Dulou, 1354 Dulo, 1598 Dulow). Bola zemianskou dedinou. Od začiatku ju vlastnili viaceré zemianske rodiny: Dulovskovci, Horóciovci, Kamenickovci, Zabláthyovci a Velčickovci. V roku 1598 mala 8 zemianskych domov, v roku 1784 mala 16 domov, v roku 1828 m …

Ďurďové

POLOHA. Obec leží na styku Strážovských a Súľovských vrchov v Domanižskej kotline, na konci doliny Zákopčie.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1393 ako cesta do Ďurďového – via de Harohania. Spomína sa ako Gergew (ďalšie názvy: 1415 Dzurdouue, 1496 Gywrgyowe, 1818 Djurdjowé). Vtedy bola majetkom opáta zo Skalky nad Váhom. Neskôr obec patrila panstvu Košeca, potom zemianskym rodinám Ďurďovských a Lieskovských. V roku 1598 mal …

Dvorec

POLOHA. Obec leží na Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Inovec v centrálnej časti okresu. Leží juhozápadne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1455 ako Odwarcz (ďalšie názvy: 1469 Dwhoreczk, 1472 Odworcz, 1520 Dworecz). Zemianska obec patrila viacerým zemianskym rodinám: Dvorecký, Dobrý, Palček. V roku 1598 mala obec 6 zemianskych domov, v roku 1784 mala 25 domov, v roku 1 …

Evanjelické kostoly v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Evanjelický kostol v Horných Ozorovciach. Evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1724-1725 v barokovom slohu s neskoršími úpravami. Bol to patronátny kostol Otlíkovcov. V predsieni chrámu sa nachádza funebrálny erb Alexandra Otlíka z roku 1753. Visí tu maľovaný erb  a epitaf Juraja Otlíka z roku 1725. Ďalej sú v ňom maľované erby príslušníkov rodiny na bočných lavici …

Evanjelické kostoly v okrese Ilava

KOŠECA Moderný evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1993-1994. Stavbu inicioval duchovný evanjelickej cirkvi Ľubomír Marcina. NOVÁ DUBNICA Moderný evanjelický kostol bol postavený v 21.storočí. …

Evanjelické kostoly v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1992. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Evanjelický novoklasicisticko-eklekticistický kostol postavený v rokoch 1868-1873 stojí na mieste pôvodného tolerančného kostola. Pôvodný kostol bol postavený v rokoch 1783-1784 a v roku 1795 bol doplnený vežou. Romanticky upravený bol v roku 1893. Opravovaný bol v rokoch 1898 a 1971-1973. Je to trojloďo …

Evanjelické kostoly v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV Klasicistický evanjelický tolerančný kostol z rokov 1791-1972. Obnovený a rozšírený bol v roku 1945. V roku 1956 bol rozšírený. BZINCE POD JAVORINOU Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2019. Klasicistický evanjelický kostol postavený ako tolerančný v rokoch 1793-1795. Bol romanticky upravený. Stavebné úpravy v rokoch 1830 a 1849. Veža bola pristavaná v roku 1895. Ďalšie úpravy v rokoch 1923, 1935, 1937, 1942-1943, 1984 a 2 …

Evanjelické kostoly v okrese Partizánske

PARTIZÁNSKE Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí. …

TOPlist