Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  585 882  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  130,31 ob./km2

Krajské mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Borčice

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí v podhorí Bielych Karpát.   HISTÓRIA. Obec sa spomína ako villa Bork v rokoch 1224 a 1238 (ďalšie názvy: 1376 Borsich, 1496 Borchycz, 1773 Borczicz, 1808 Borčice). Patrila hradu Trenčín a neskoršie bola vo vlastníctve viacerých zemianskych rodín. V roku 1598 mala 28 domov, v roku 1784 mala 41 domov a v roku 1828 mala 33 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, bol tu aj lie …

Bošáca

POLOHA. Obec v leží v Bielych Karpatoch, v Bielokarpatskom podhorí. Leží na brehoch rieky Bošáčka v severozápadnej časti okresu. HISTÓRIA. Obec je prvýkrát písomne doložená v roku 1380 ako Bosach (ďalšie názvy: 1479 Besach, 1598 Bossacz, 1773 Bosacza). Patrila panstvu Beckov. Podľa tradície obývali drevený kláštor v časti Zarybník „bosí mnísi“, bosáci, odtiaľ je odvodený názov obce. V roku 1598 mala obec mlyn a 107 domov, v roku 1720 …

Bošany

POLOHA. Obec leží na brehu rieky Nitra na juhozápadnej hranici okresu. HISTÓRIA. Obec vznikla zlúčením Veľkých a Malých Bošian v roku 1924. V roku 1960 sa pripojila obec Baštín. HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie územia už v praveku, v mladej kamennej dobe (neolit) v období 5.700 p. n.l. - 4.400 p. n.l. sídlisko volútovej a legyelskej kultúry. Sídlisko zo starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. - 400 p. n.l. Rímsk …

Brestovec

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu, v podhorí Bielych Karpát, na samom okraji Myjavskej pahorkatiny. HISTÓRIA. Obec sa vyvíjala postupne z niekoľkých roztratených poddanských usadlostí. Patrila medzi typické myjavské kopanice. V roku 1955 sa obec odčlenila od Myjavy. V 20.storočí obyvatelia pracovali v priemyselných podnikoch na okolí. HISTÓRIA OSÍDLENIA. OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Ľudová architektúra …

Brezolupy

POLOHA. Obec leží na Podunajskej pahorkatine, v podhorí Strážovských vrchov, na brehoch Miezgovského potoka v juhovýchodnej časti okresu. Leží juhovýchodne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1294 ako terra Brezolup, (ďalšie názvy: 1323 Brezolup, Berzolup, 1471 Brezolwpy, 1773 Brezolubje, 1927 Brezolupy). Do roku 1321 patrila panstvu Uhrovec. V roku 1389 kráľ Žigmund daroval Uhro …

Brezová pod Bradlom

  POLOHA. Mesto leží na rozhraní Malých Karpát a Myjavskej pahorkatiny. Leží na sútoku tokov Brezovský potok a Bystrina v juhozápadnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je už z 13.storočia z rokov 1262 (Brizoua) a 1263, kedy sa v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. spomína ako villa apud fluvium Brezoua, teda územie v okolí potoka Brezová (ďalšie názvy: 1773 Brezová, 1927 Brezová pod Bradlom). Potom sa oblasť …

Brodzany

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v podhorí Tribeča. Leží na brehoch Brodzianskeho potoka juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1156 ako villa Brodrinc in parochia Nitrensis. V roku 1276 sa obec spomína ako Brogen. V tom čase patrila Brodzianskovcom. Z roku 1293 pochádza názov Brogen, Borogen (ďalšie názvy: 1295 Baragan, 1327 Baragian, 1773 Brogyany, 1920 Broďany, 1948 Brodzany). V roku …

Brunovce

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na brehu rieky Váh, v južnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvý písomný doklad o obci je z roku 1374, kedy sa spomína ako Barnoch, Barnolch, Barnouch (ďalšie názvy: 173 Brunowce). Začas patrila hradnému panstvu Tematín a viacerým šľachtickým rodinám. Zemepánmi boli rodiny Bercsényiovcov, Komorovcov, Šándorovcov, Mednýanszkych a iné. V roku 1715 mala zemianska obec 8 domácností, v roku 1720 ma …

Brvnište

POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v strede Papradnianskej doliny, na brehoch riečky Papradnianka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v súpise daní na panstve Podmanických z roku 1546 kedy sa spomína ako Brwnisste (ďalšie názvy: 1784 Brovnistye, 1773 Brwnistye). Založili ju v 16.storočí valašskou kolonizáciou. Patrila panstvu Považská Bystrica. V roku 1546 mala obec 9 domov, v ktorých bývali valasi, v roku 1598 mala 30 domov, …

Budovy v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Fara. Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná fara. Evanjelická fara postavená okolo roku 1870. Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia. Rodný dom Vladimíra Roya /17.4.1885-6.2.1936/, básnika a prekladateľa. Je to neskoroklasicistická budova s pôdorysom v tvare L, jedno a dvojtraktovou dispozíciou, je jednopodlažná s pivnicou. Budova …

TOPlist