Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  585 882  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  130,31 ob./km2

Krajské mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Cintoríny v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Židovský cintorín. …

Cintoríny v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Obecný cintorín. Historická pamiatka. Nachádzajú sa tu hroby svetoznámeho maliara Ladislava Medňanského /1852-1888/ a Karola Bórika. BECKOV. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Cintorín s pozostatkami náhrobníkov z rokov 1739-1845 vznikol v 18.storočí. Nachádza sa na úpätí hradného svahu pod hradom v Pamiatkovej zóne. ČACHTICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený …

Cintoríny v okrese Partizánske

HRADIŠTE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol vyhlásený v roku 1963. Zaniknutý stredoveký príkostolný cintorín z 2.polovice 13.storočia. Nachádzajú sa tu náhrobné tabule už z 11. a 12.storočia. Cintorín má elipsovitý pôdorys. Nachádza sa pri rímkso-katolíckom Kostole svätého Branabáša západne od centra obce na vŕšku v obvode starého hradiska.   KLÁTOVA NOVÁ VES. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kosto …

Cintoríny v okrese Považská Bystrica

Starý cintorín v Považskej Bystrici Areál starého cintorína z roku 1755 s Kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie z roku 1902. Najstarší náhrobok pochádza z roku 1800. Pôvodný cintorín sa nachádzal v priestore za kostolom a po roku 1755 boli niektoré hroby z tohto cintorína premiestnené na tento cintorín. Je tu niekoľko hrobov významných občanov mesta. Cintorín sa nachádza na ulici Jánska pod Kalváriou. Od roku 2010 je zaradený medzi pamäti …

Cintoríny v okrese Prievidza

BOJNICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2010. Príkostolný cintorín bol okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours až do 19.storočia. Cintorín vznikol v 2.polovici 11.storočia. Upravovaný bol v 13.-18.storočí, 19.-21.storočí. Má nepravidelný pôdorys. Cintorín sa nachádza v Pamiatkovej zóne na Sládkovičovej ulici.   DIVIACKA NOVÁ VES. Židovský cintorín. Cintor …

Cintoríny v okrese Púchov

BELUŠA. Židovský cintorín.   LEDNICA. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Zaniknutý kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Cintorín sa nachádza v areáli ruín ranogotického kostola pochádzajúceho z 2.polovice 13.storočia vo farskej záhrade. Má nepravidelný pôdorys. Objavený bol v 60.rokoch 20.storočia. Zvyšky kostolíka a cintorína dokazujú, že boli stavané v rovnakom čase ako hrad. V roku 1623 bol kostol zničený a odvted …

Cintoríny v okrese Trenčín

BOBOT. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša, biskupa sa nachádza cintorín z 13.storočia. Upravovaný bol období 14.storočie až 2.polovica 19.storočia.   MNÍCHOVA LEHOTA. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Príkostolný cintorín zo 14.storočia sa nachádza okolo rímsko-katolíckeho Kostol …

Cyklotrasy v okrese Bánovce nad Bebravou

2101 Duchonka – Pod Lipovou - Kulháň – Nemečky – Prašice – Tvrdomestice – Jacovce – Tesáre – Závada – Duchonka. Dĺžka 35km. Okružná modrá cyklotrasa Okruh pod Topoľčianskym hradom zasahuje územie okresu iba krátkym úsekom. Začína pri Vodnej nádrži Duchonka. Na územie okresu prichádza súčasne s modro značenou turistickou trasou /2419/ v časti Pod Lipovou. Odtiaľ stúpa po asfaltovej ceste k horárni Kulháň. Tu na rázcestí ciest odboč …

Cyklotrasy v okrese Ilava

002 - Vážska cyklomagistrála. Piešťany – Borčice – Bolešov – Kameničany – Bohunice – Pruské – Dulov – Žilina. Dĺžka 146,5km. Červeno značená cyklotrasa. Začína sa v Piešťanoch a pokračuje až do Žiliny. Prechádza cez okres zo smeru od Borčíc. Vedie po štátnej ceste cez Bolešov, Kameničany, Bohunice, Pruské a Dulov, za ktorým opúšťa územie okresu. Pokračuje po štátnej ceste na Púchov.   2303 Bolešov, križovatka cyklotr …

Cyklotrasy v okrese Myjava

022 – Kopaničiarska cyklomagistrála. Považany – Čachtice – Hrachovište – Stará Turá – Papraď – Poriadie – Myjava – Kunov – Senica. Dĺžka 55km. Prevýšenie 647/624m. Červeno značená cyklotrasa začína za obcou Považany na Vážskej cyklomagistrále /002/. Pokračuje do Čachtíc, cez Višňové, Hrachovište a Vaďovce do Starej Turej. Odtiaľ pokračuje krásnym kopaničiarskym krajom. Cez Papraď pokračuje na územie okresu, kde prechádza obcou Por …

TOPlist