Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  585 882  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  130,31 ob./km2

Krajské mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Vily v okrese Trenčín

TRENČIANSKE TEPLICE. Vila Krista. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1978. Stavba bola postavená v novorenesančnom slohu začiatkom 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Solitér stojí v centre mesta na ulici Hviezdoslavova 1.   TRENČIANSKE TEPLICE. Vila Tereza. Národná kultúrna pamiatka Vila a hospodárska stavba vyhl …

Višňové

POLOHA. Obec leží v Čachtických Karpatoch, na brehoch riečky Jablonka, pod Čachtickým hradným bralom. HISTÓRIA. Prvý krát sa obec písomne spomína v roku 1392 ako Bysnew (ďalšie názvy: 1436 Wisnyowe, 1773 Visnove). Patrila panstvu Čachtice, neskôr viacerým zemianskym rodinám (Štiborovci, Országhovci), od roku 1695 Erdödyovcom, v 18.storočí aj Forgáchovcom. V roku 1715 mala obec vinice, mlyn a 21 domácností, v roku 1753 mala 64 poddans …

Visolaje

POLOHA. Obec leží v Ilavskom podolí na dolnom toku riečky Pružinka. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1327 ako Wizolay (ďalšie názvy: 1332 Wissola, 1369 Wyzzalay, 1598 Wyssolay, 1927 Visolaje). Súčasťou obce bola osada Keňuk, ktorá sa spomína v roku 1396 ako Kenyuk. Bola majetkom rodiny Visolajských. Visolaje patrili zemianskej rodine Visolajských, Slopňanských, Suňogovcov, neskôr panstvu Budatín. V roku 1598 mala 35 domov, v …

Vodná turistika v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodná turistika v okrese Ilava

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodná turistika v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodná turistika v okrese Nové Mesto nad Váhom

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodná turistika v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodná turistika v okrese Považská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o vodnej turistike v okrese. …

Vodná turistika v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

TOPlist