Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  585 882  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  130,31 ob./km2

Krajské mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Vodná turistika v okrese Púchov

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodná turistika v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodné toky v okrese Bánovce nad Bebravou.

VODNÉ TOKY   Bebrava Najvýznamnejším tokom na území okresu je rieka Bebrava. Je dlhá 47,2km. Plocha povodia 634km2. Pramení v Strážovských vrchoch /Zliechovská pahorkatina/ na juhozápadnom svahu Židovho vrchu v nadmorskej výške asi 770m nad obcou Čierna Lehota. Ústí do rieky Nitra pri Topoľčanoch. Odvodňuje juhozápadnú časť Strážovských vrchov a Bánovskú pahorkatinu.   Prítoky Bebravy na území okresu:   …

Vodné toky v okrese Ilava

Váh Je to najdlhšia slovenská rieka s dĺžkou 403km. Názov rieky pochádza z latinského Vagus, čo znamená blúdivý. Na svojom toku prekonáva výškový rozdiel 559m. Má úzke a značne pretiahnuté povodie (19.696km2) s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi a zjavnejšími lomami sklonu pri ústiach riek Belá, Orava a Kysuca. Lesnatosť povodia je 50%. Geologický podklad tvoria zväčša horniny terciéru. Váh spôsoboval v minulosti mnohé záplavy. V …

Vodné toky v okrese Myjava

Územie okresu odvodňuje viac vodných tokov. Medzi najvýznamnejšie patria Brezovský potok, Jablonka, Myjava a Teplica. Okrem týchto tokov na území okresu pramenia Debernícky potok, Holeška, Chvojnica a Kostolník. Tieto toky na území okresu nepriberajú žiadny iný vodný tok. Brezovský potok má ľavostranný prítok Priepasný potok, Bystrinu a Baranský potok, a pravostranný Žriedlovský potok a Štverník. Jablonka priberá zľava vody Korytárky …

Vodné toky v okrese Nové Mesto nad Váhom

Váh Najväčším tokom na území okresu je rieka Váh, ktorá preteká zo severu na juh Považským podolím. Je to najdlhšia slovenská rieka – 403km. Vzniká sútokom Bieleho Váhu z Vysokých Tatier a Čierneho Váhu z Nízkych Tatier pod Kráľovou Lehotou. Ústi do Dunaja pri Komárne. Má úzke a značne pretiahnuté povodie /15.075km2/ s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi. Popri prirodzenom koryte rieky bol vystavaný umelý derivačný Biskupický kan …

Vodné toky v okrese Partizánske

Nitra Najväčším tokom na území okresu je rieka Nitra. Rieka mala pôvodne dĺžku 243km ale v roku 1950 sa skrátila na 196,7km, a to vybudovaním preložky Váhu medzi Novými Zámkami a Komočou. Pramení na juhovýchodných svahoch Malej Fatry vo výške asi 800m. Prekonáva výškový rozdiel 691m. Plocha povodia je 5.140km2 a má pretiahnutý tvar s asymetricky prevládajúcimi prítokmi. Vlieva sa do Váhu. Významnejšie prítoky z územia okresu sú Bebrava …

Vodné toky v okrese Považská Bystrica

Váh Je to najdlhšia slovenská rieka s dĺžkou 403km (je vodným tokom 2.rádu). Názov rieky pochádza z latinského Vagus, čo znamená blúdivý. Na svojom toku prekonáva výškový rozdiel 559m. Má úzke a značne pretiahnuté povodie (19.696km2) s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi a zjavnejšími lomami sklonu pri ústiach riek Belá, Orava a Kysuca. Lesnatosť povodia je 50%. Geologický podklad tvoria zväčša horniny terciéru. Váh spôsoboval v m …

Vodné toky v okrese Prievidza

Z územia okresu odvádzajú povrchové vody tri významné rieky, ktoré priberajú veľké množstvo prítokov. Najväčšou riekou je Nitra, menšie rieky sú Handlovka a Nitrica. Nitra Rieka Nitra pramení v južnej časti pohoria Malá Fatra, pod Fačkovským sedlom južným smerom od vrchu Reváň /1.204,6m/ vo výške asi 800m. V oblasti Podunajskej roviny severne od Komárna sa vlieva do Váhu. Celková dĺžka toku je 196,7km. Územie povodia je v jeho hornej …

Vodné toky v okrese Púchov

Váh Je to najdlhšia slovenská rieka s dĺžkou 403km. Názov rieky pochádza z latinského Vagus, čo znamená blúdivý. Na svojom toku prekonáva výškový rozdiel 559m. Má úzke a značne pretiahnuté povodie (19.696km2) s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi a zjavnejšími lomami sklonu pri ústiach riek Belá, Orava a Kysuca. Lesnatosť povodia je 50%. Geologický podklad tvoria zväčša horniny terciéru. Váh spôsoboval v minulosti mnohé záplavy. V …

TOPlist