Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  585 882  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  130,31 ob./km2

Krajské mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Vodné toky v okrese Trenčín

Váh Najväčším vodným tokom na území okresu je rieka Váh, ktorá preteká zo severu na juh Považským podolím. Je to najdlhšia slovenská rieka – 403km. Vzniká sútokom Bieleho Váhu z Vysokých Tatier a Čierneho Váhu z Nízkych Tatier pod Kráľovou Lehotou. Ústi do Dunaja pri Komárne. Má úzke a značne pretiahnuté povodie /15.075km2/ s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi. Popri prirodzenom koryte Váhu boli vystavané umelé derivačné kanály …

Vodopády v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vodopády v okrese Ilava

DRAČÍ VODOPÁD Prírodná pamiatka. Jediný vodopád v Bielych Karpatoch. Nachádza sa v PP Dračia studňa. …

Vodopády v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vodopády v okrese Nové Mesto nad Váhom

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vodopády v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vodopády v okrese Považská Bystrica

STRÁŽOVSKÉ VODOPÁDY Prírodná pamiatka. Na území okresu sú jediným zástupcom vodopádov. Nachádzajú sa v NPR Strážov na severovýchodnom svahu Strážova. Na severnom svahu Strážova v nadmorskej výške približne 800m pramení Strážovský potok, ktorý asi o 100m nižšie prekonáva skalné stupne na tektonickom styku rôzne odolných hornín dvoma vodopádmi. Horný vodopád (Horný Strážovský vodopád) je vysoký 9m a dolný vodopád (Dolný Strážovský vod …

Vodopády v okrese Prievidza

SPUŠTIAK Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Ochrana 5m vysokého vodopádu nachádzajúceho sa v Chotárnej doline na andezitoch. Genetický typ vodopádu, ktorý vznikol zmenou charakteru horninového podložia. …

Vodopády v okrese Púchov

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vodopády v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

TOPlist