Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  585 882  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  130,31 ob./km2

Krajské mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Vršatské Podhradie

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch pod Vršatskými bradlami. HISTÓRIA. Začiatkom 14.storočia sa územie obce spomína pod názvom Oroszlánko (ďalšie názvy 1348 Oroszlankw, 1417 Orozlanky, 1439 possessio villa Podhraghye, 1470 Podhrady, 1475 Warallya, 1484 Podhradye, 1491 Wrssatec, 1598 Podhradie, 1808 Wrssacké Podhradí). Patrila panstvu Vršatec. V roku 1598 mala obec 9 domov, v roku 1784 mala 44 domov, v roku 1828 mala 51 domov. Obyva …

Vydrná

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti Javorníkov. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1475 ako Wydrna (ďalšie názvy: 1515 Wydorna, 1598 Wydrna). Patrila panstvu Lednica. V roku 1598 mala 13 domov, v roku 1720 mlyn, v roku 1784 mala 96 domov, v roku 1828 mala 101 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Bol tu liehovar (pálenica). V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Púchove a Považskej By …

Výrobné stavby v okrese Bánovce nad Bebravou

TIMORADZA. Lom Medzná. TIMORADZA. Vodný mlyn. Vodný mlyn pochádza z konca 18.storočia. TREBICHAVA. Sušiareň ovocia. Tradičná sušiareň ovocia asi storočná, zrekonštruovaná. UHROVEC. Skláreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Skláreň z polovice 19.storočia. Solitér stojí na Štefánikovej ulici 1. Je to budova bývalej sklárne z roku 1874. Prestavovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Klasicistická stavba s obdĺžnikovým pôdoryso …

Výrobné stavby v okrese Ilava

BOHUNICE. Mlyn. Kazdov mlyn. DUBNICA NAD VÁHOM. Vodná elektráreň. Vodná elektráreň bola vybudovaná v rokoch 1943-1949. Jej prevádzka začala v roku 1949. ILAVA. Pivovar. Národná kultúrna pamiatka Pivovar a komín vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pivovar. Renesančná budova pivovaru (sódovkáreň) z rokov 1630-1635. Pivovar založil Ján Ostrožič. Opravovaný bol v roku 1740, v 2.polovici 18.storočia bol zbarokizov …

Výrobné stavby v okrese Myjava

VRBOVCE. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Vodný, tzv. Horný mlyn, Mlyn Beblavých, bol postavený v roku 1737 z kameňa a plnej pálenej tehly. Opravovaný bol v 20.storočí. Je to dvojpodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou. Dom č.264 stojí v osade Záhrady. …

Výrobné stavby v okrese Nové Mesto nad Váhom

HORNÁ STREDA. Hydrocentrála. POBEDIM. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlny. Habánsky vodný mlyn s technickým zariadením zo začiatku 19.storočia. Postavený bol v 1.polovici 17.storočia v barokovom slohu. Upravovaný bol v roku 1768, v 1.polovici 19.storočia a v roku 1935. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Objekt č.49, 50 stojí v obci na potoku D …

Výrobné stavby v okrese Partizánske

CHYNORANY. Mlyn.   KLÁTOVA NOVÁ VES. Vápenka na Cibajkách. Zvyšky bývalej vápenky sa nachádzajú 500m juhozápadne od zachovanej pôvodnej horárne. Sú to zvyšky budov, technického zariadenia a tehlový komín. V roku 1929 vápenku postavil barón Biedermann. Od roku 1930 bola zatvorená. Zachovala sa už iba schátraná vysoká okrúhla vápenná pec a časť výrobnej budovy. V blízkosti opustený kameňolom a úzkokoľajná železničná trať, ktorej z …

Výrobné stavby v okrese Považská Bystrica

Objekt č.20 - valcovňa s komínom v Považskej Bystrici Objekt č.20. Továrenská hala s tromi loďami a vysokým tehlovým komínom. Postavená bola v rokoch 1929-1931. Je súčasťou najstaršieho areálu strojární. Začala sa stavať ako druhý objekt. Pracovať sa v nej začalo v roku 1931. Nachádza sa v areáli Považských strojární na ulici Robotnícka 2137. Od roku 2010 je zaradená medzi pamätihodnosti mesta. Objekt č.39 - správna budova a vstupná brá …

Výrobné stavby v okrese Prievidza

ČEREŇANY. Mlyn na Žiarskom potoku. Už v roku 1659 bolo zmluvou riešené užívanie vodného mlyna, ktorý bol majetkom paulínskeho kláštora svätého Jána Krstiteľa v Horných Lefantovciach. Mlyn sa zachoval a je dodnes v prevádzke.   HANDLOVÁ. Stavby a zariadenia na ťažbu a úpravu uhlia. Stavby a zariadenia na stavbu a úpravu uhlia majú kontinuitu od začiatku 20.storočia. Tvoria ich: Tehelňa a stroj na výrobu tehál. Stojí na Št …

Výrobné stavby v okrese Púchov

DOHŇANY. Dujkov mlyn. Pôvodný vodný mlyn manželov Jána a Anny Dujkovcov musel ustúpiť výstavbe železnice Púchov-Horní Lideč a v roku 1929 ho zbúrali. Podstatne väčší mlyn Emila Dujku, potomka majiteľov prvého mlyna, bol postavený v  roku 1936. Poháňal ho elektrický pohon, pričom elektrickú energiu vyrábali Francisciho turbíny. Voda bola privádzaná mlynským náhonom z Bielej vody. Nový mlyn bol technicky na vyššej úrovni. Postavili ho pri …

TOPlist