Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  585 882  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  130,31 ob./km2

Krajské mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Výrobné stavby v okrese Trenčín

HORNÉ SRNIE. Cementáreň. V rokoch 1788-1932 stála v obci skláreň, ktorá bola prestavaná na súčasnú cementáreň.   NEMŠOVÁ. Skláreň. Skláreň bola postavená v roku 1901. Po 2.svetovej vojne bola zmodernizovaná a rozšírená.   SELEC. Dom s vodným kolesom. Dom s vodným kolesom. Technická pamiatka.   SELEC. Papiereň. Papiereň v obci od roku 1742.   TRENČIANSKA TEPLÁ. Cukrovar. Cukrovar bol postavený v r …

Vysočany

POLOHA. Obec leží pri juhozápadnej hranici okresu na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov. Leží juhozápadne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1232 ako villa Vyssian (ďalšie názvy: 1337 Wisschen, 1345 Wyschen, 1349 Wyschan, 1405 Wyssaczan, 1444 Wysozan, 1598 Wisoczan, 173 Wisocžany). Obec vlastnili zemianske rodiny Vysočanských, Tarnóczyovcov a Nozdrovickovcov, neskôr budínska …

Významné stromy v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Ilava

DUBNICA NAD VÁHOM. Stromy v parku J. B. Magina. Niekoľko významných stromov v parku J. B. Magina pri kaštieli. Rastie tu 150ročný platan javorolistý vysoký 34m, 100 ročný tis obyčajný vysoký 16m, 95ročný dub letný vysoký 34m, hrab obyčajný vysoký 15m, 80ročná magnólia opadavá vysoká 5m, cypruštek hrachonosný vysoký 31m, buk lesný vysoký 38m, lipy malolisté výšky 38 a 42m, 55ročná duglaska tisolistá vysoká 32m. Hneď za kaštieľom rastie …

Významné stromy v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Nové Mesto nad Váhom

HRÁDOK. Lipy na cintoríne.   STARÁ TURÁ. Lipová aleja. Prvá lipová aleja na cintoríne na Drahách bola ku kaplnke vysadená v roku 1898. Druhá lipová aleja bola vysadená v roku 1941. Pôvodne sa tu nachádzali tri ústredné kamenné kríže, ktoré dokladajú založenie a rozšírenie cintorína 1787,1846,1902. Posledný kríž sa z dôvodu zosuvu pôdy zrútil. Rastú tu lipy, ktoré majú vek 100 rokov. …

Významné stromy v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Považská Bystrica

BAZY ČIERNE V POVAŽSKEJ BYSTRICI Tri exempláre bazy čiernej s obvodmi kmeňa 68cm, 80,5cm a 180cm. Stromy rastú v Považskej Bystrici. DUB V PODMANÍNE Starý dub na starom cintoríne v Považskej Bystrici, mestská časť Podmanín. Od roku 2010 je zaradený medzi pamätihodnosti mesta. HRUŠKA OBYČAJNÁ V ORLOVOM Hruška obyčajná s obvodom kmeňa 447cm. Rastie v Považskej Bystrici, v mestskej časti Orlové. JABLOŇ V PRIEDHORÍ Plánka, jabloň, rastie v …

Významné stromy v okrese Prievidza

BOJNICE. Lipy v Rajskej záhrade. V záhrade pri fare v cirkevnom areáli rastú košaté lipy.   HANDLOVÁ. Ľaliovník tulipánokvety. Rastie v meste v mestskom parku pri základnej škole na ulici Školská.   HANDLOVÁ. Lipa malolistá „Krickerova“. Rastie pri ceste z mesta do Kunešova. Strom bol vysadený v roku 1700.   HANDLOVÁ. Lipa pri kaplnke svätého Jána Nepomuckého. Pri kaplnke z 2.polovice 18.stor …

Významné stromy v okrese Púchov

HOROVCE Pri kaštieli je krajinársky park, v ktorom bol 250 rokov starý agát biely s obvodom kmeňa 470cm vysoký 25m, žiaľ zasiahol ho blesk. Ďalej tu rastie lipa s obvodom kmeňa 385cm, dub letný s obvodom kmeňa 275cm, javory horské, bresty hrabolisté s obvodom kmeňa 285cm, ľaliovník tulipánokvetý s obvodom kmeňa 175cm a tsuga kanadská.   LEDNICKÉ ROVNE V parku pri kaštieli rastú z ihličnatých a listnatých drevín kanadské topole, catalpa …

TOPlist