Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  585 882  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  130,31 ob./km2

Krajské mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Významné stromy v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Žabokreky nad Nitrou

POLOHA. Obec leží v Nitrianskej pahorkatine v severnej časti okresu. Leží na pravom brehu rieky Nitra, západne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1291, kedy sa spomína ako Sabakereky (ďalšie názvy: 1410 Zabokreky, 1506 Sambokreth, 1773 Žambokrety, 1808 Žabokreky, 1920 Nitrianske Žabokreky, 1927 Žabokreky nad Nitrou). Územie bolo významnou križovatkou historických ciest, v 10. - 11.storočí osada tvoril …

Záhrady v okrese Bánovce nad Bebravou

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Ilava

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese.   …

Záhrady v okrese Nové Mesto nad Váhom

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Považská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Prievidza

BOJNICE. Botanická záhrada.   BOJNICE. Rajská záhrada. Nachádza sa v cirkevnom areáli, ktorý tvorí kostol, dve kaplnky svätého Jána Nepomuckého a svätého Michala archanjela, fara a Rajská záhrada s košatými lipami.   BOJNICE. Záhrada pri ZOO. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Zámocká záhrada leží pri vstupnom moste do ZOO. Záhrada s historickou zeleňou leží v Pamiatkovej zóne pri Bojnickom …

Záhrady v okrese Púchov

PÚCHOV. Marcibániho záhrada. V minulosti v miestach, kde je dnes detské ihrisko so zvyškami pôvodnej výsadby, boli pozemky, ktoré patrili Imrichovi Marczibánimu. Z pôvodnej výsadby sa zachovala lipa malolistá a jaseň štíhly. Dne je tu oddychová plocha s názvom Marcibániho záhrada, ktorá pripomína časy za socializmu zlikvidovanej púchovskej histórie. …

TOPlist