Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  585 882  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  130,31 ob./km2

Krajské mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Záhrady v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Zamarovce

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Považskom podolí, na rozhraní Ilavskej a Trenčianskej kotliny. Leží na pravom brehu Váhu, oproti okresnému mestu.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1208.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kaštieľ. Kaplnka.   Príroda. PR Zamarovské jamy. PP Súčanka. Rieka Váh. Kočkovský kanál. …

Záriečie

POLOHA. Obec leží na rozhraní Bielych Karpát a Javorníkov, na brehoch rieky Biela voda. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1475 ako Zaryecze (ďalšie názvy: 1504 Zaryczy, 1512 Zaryecze, 1598 Zareche, 1773 Zarjecje, 1920 Zarieč, 1927 Zariečie). V 14.-17.storočí na území obce prebehla valašská kolonizácia. Patrila panstvu Lednica a dejiny obce s ním úzko súvisia. V roku 1598 mala obec 21 domov, v roku 1720 mala tri mlyny, …

Záskalie

  POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine na brehoch Manínskeho potoka.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci spolu s osadou Bazalia je z roku 1379. Spomína sa ako Chonkakwmegye (Chukakeumegye), čo znamená niečo ako miesto uzavreté zrezanou skalou (ďalšie názvy: 1405 Zazkale, 1484 Superior Zazkalye, 1598 Zaskalie). Postupne patrila zemianskym rodinám Záskalských, Zamarószyovcov, Klobušických, Podmanic …

Zemianske Kostoľany

  POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline. Leží na brehoch rieky Nitra, juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1331 v metačnej listine, ktorá vymedzuje hranicu jej chotára. Prvýkrát sa spomína ako Cosztulan. Patrila tunajším zemepánom. História obce je spätá so šľachtickým rodom Kostolányiovcov, ktorí sem v 15.storočí preniesli svoje rodové s …

Zemianske Podhradie

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch, v Bielokarpatskom podhorí. Leží na brehoch Bošáčky, severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1397, kedy sa spomína ako Podhrady (ďalšie názvy: 1477 Podhragye, 1484 Podhradie, 1598 Podhrady penes Bossacz, 1808 Zemanské Podhradí). Patrila panstvu Beckov, neskôr zemianskym rodinám Podhradských, Erdödyovcov, Ostrolúckych. V roku 1598 mala obec 22 domov, v roku 1784 …

Žitná-Radiša

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Strážovských vrchoch na brehoch rieky Radiša. HISTÓRIA. Súčasná obec vznikla zlúčením dvoch pôvodne samostatných obcí Žitná a Radiša v roku 1960. Pričlenili sa k ním i osady Karolintál a Marušiná. V rokoch 1836-1838 v časti Karolintál začali pracovať sklárne, ktoré vyrábali fľaše, poháre a cylindre na petrolej. Sklárne zanikli v roku 1909, kedy boli presťahované do Lednických Rovní. V 20. …

Zlatníky

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží na brehoch rieky Livina. HISTÓRIA. Obec sa vyvinula zo zemianskej osady z 12.storočia. Po roku 1245 obec patrila bánovi Bečendovi z rodu Hont-Poznanovcov, neskoršie jeho synom. Prvá zmienka o obci je z roku 1390, kedy sa spomína ako Aranyas (ďalšie názvy: 1863 Zlatnik, 1920 Zlatník, 1927 Zlatníky). V 14.storočí patrila panstvu Topo …

Zliechov

POLOHA. Obec leží v Strážovských vrchoch v kotline pod mohutným Strážovom. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1272 ako terra Zlieho (ďalšie názvy: 1330 Zlechow, Zliecho, 1418 Zlechow, 1598 Zliechow). Jej majiteľmi boli väčšinou cirkevné rády. Patrila opátstvu na Skalke. V roku 1337 mala zákupné právo a dedičným richtárom bol žilinský richtár Petzold. Neskôr patrila jezuitom, potom náboženskej základine. V roku 1598 mal …

Zubák

POLOHA. Obec leží v severnej časti Bielych Karpát. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v súpise hradu Lednica v roku 1471 ako Zwbaky (ďalšie názvy: 1475 Zwbak, 1598 Zubak). Patrila panstvu Lednica. V chotári obce sú početné kopanice. V roku 1598 mala 12 domov, v roku 1720 mlyn, v roku 1784 mala 154 domov, v roku 1828 mala 144 domov. Obyvatelia pracovali v lesoch a v poľnohospodárstve. V polovici 20.storočia bola známa výroba detských …

TOPlist