Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  585 882  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  130,31 ob./km2

Krajské mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Dolná Breznica

POLOHA. Obec leží v dolnej časti doliny, ktorú vytvorila riečka Lednica. Leží na severozápade Bielych Karpát. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1388 ako Breznycze (ďalšie názvy: 1471 Welika Breznycza, 1773 Dolne Breznicze, 1920 Dolná Breznica). Z chotára sa v roku 1471 vydelila Malá a Veľká Breznica a od roku 1920 obec Dolná Breznica. Patrila Horváthovcom, neskôr panstvu Lednica. V roku 1598 mala 27 domov, z toho 15 zemianskych, v rok …

Dolná Mariková

POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v Marikovskej doline na brehoch Marikovského potoka. Je to rozsiahla kopaničiarska obec.   HISTÓRIA. Prvé písomné správy o obci sú z roku 1321, kedy Karol Róbert daroval Ondrejovi, synovi Kiliánovmu, dediny Kobárovce (dnešná časť obce od kostola smerom k dolnému koncu), Dve Lehoty (Kethlehotha – vtedajší názov pre Marikovú), Hatné, Prosné a dve Udiče. Ďalšie názvy: 1438 Marykowa Lehota, 1498 Marikole …

Dolná Poruba

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Strážovských vrchoch. Leží na brehoch riečky Teplička východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1355, kedy sa spomína ako villa Poruba.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Pamätníky: Homôlka, Rúbanky 1, 2.   Príroda. Vrchy: Baske, Žihľavník, Homôlk …

Dolná Súča

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na rozmedzí Bielych Karpát a Považského podolia. Leží na brehoch riečky Súčanka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1208, kedy sa v listine nitrianskeho župana Tomáša spomína iba ako pusto osídlená zem. Vtedy hrad ešte nestál. V tom čase boli vyznačené hranice majetkov nitrianskeho župana. Spomína sa ako Terra Sucza /Suchan/. Pat …

Dolné Kočkovce

POLOHA. Obec leží v severnej časti Ilavskej kotliny na nízkych terasovitých náplavách Váhu. HISTÓRIA. Obec sa spomína v súvislosti s farou už v roku 1332 ako Hoczak (ďalšie názvy: 1407 Alsow Hochk, 1496 Also Hochkowcz, 1598 Also Koczkocz, 1773 Dolné Kocžkocze, 1786 Kočkowcw, 1920 Dolné Kočkovce). V roku 1462 sa spomínajú už susediace obce Horné a Dolné Kočkovce. Patrila zemianskej rodine Lieskovských, neskoršie panstvu Košeca. V roku …

Dolné Naštice

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Bebravy v južnej časti okresu. Leží južne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1295, kedy sa spomína ako Nesthe (ďalšie názvy: 1389 Nasyche, 1411 Nasczycz, 1598 Nassticz, 1773 Dolné Nosicze, 1808 Dolní Nastice). Bola súčasťou panstva Uhrovec, neskôr patrila nitrianskej kapitule. V roku 1598 mala mlyn a 28 domov, v roku …

Dolné Srnie

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch, v Bielokarpatskom podhorí, na brehoch riečky Klanečnica, severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1388, kedy sa spomína ako Zernye (ďalšie názvy: 1477 Zerne, 1598 Zrnie, 1773 Srnce, 1808 Beckowské Srní, 1920 Dolné Srnie). Patrila panstvu Beckov. V roku 1598 mala obec 64 domov, v roku 1720 mala 2 mlyny, v roku 1784 mala 99 domov, v roku 1828 mala 93 domov. Obyva …

Dolné Vestenice

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Strážovských vrchoch, v časti Vestenická brána. Leží na pravom brehu rieky Nitrica, juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec bola osídlená už v 11.storočí ako súčasť panstva hradu Nitra. Od konca 11.storočia patrila nitrianskemu biskupstvu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1349, kedy sa spomína ako Wezthenicz Inferior (ďalšie názvy: 1773 Dolne Westenicze). Patrila panstvu Skačan …

Dolný Lieskov

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí v Podmanínskej pahorkatine na brehoch riečky Pružinka.   HISTÓRIA. Obec sa prvý raz písomne spomína v roku 1327 ako Maior villa Lyszkocz (ďalšie názvy: 1330 Leszkouecz, Lieszkowecz, 1598 Lieskowecz, 1773 Dolný Lieskow). Časť obce vyňatá z majetku košeckého hradu patrila Miklošovi Balogovi. Neskôr obec patrila zemianskej rodine Lieskovských-Leszkóczyovcov. V roku 1598 mala 14 zem …

Domaniža

POLOHA. Obec leží na styku Strážovských a Súľovských vrchov v Domanižskej kotline, na brehoch riečky Domanižanka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1268 kedy sa spomína ako Domanysa (ďalšie názvy: 1272 Domanesa, 1372 Nagh Domanissa, 1397 Domanyz, 1773 Domanicza, 1808 Domanissa). Spomína sa kňaz Godislav /Godislaus/. Vtedy už stál kostol i fara. Slovanské sídlo a hrad tu boli už od 11.-12.storočia. V 14.storočí prešla …

TOPlist