Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Bošany

POLOHA. Obec leží na brehu rieky Nitra na juhozápadnej hranici okresu. HISTÓRIA. Obec vznikla zlúčením Veľkých a Malých Bošian v roku 1924. V roku 1960 sa pripojila obec Baštín. HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie územia už v praveku, v mladej kamennej dobe (neolit) v období 5.700 p. n.l. - 4.400 p. n.l. sídlisko volútovej a legyelskej kultúry. Sídlisko zo starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. - 400 p. n.l. Rímsk …

Brodzany

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v podhorí Tribeča. Leží na brehoch Brodzianskeho potoka juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1156 ako villa Brodrinc in parochia Nitrensis. V roku 1276 sa obec spomína ako Brogen. V tom čase patrila Brodzianskovcom. Z roku 1293 pochádza názov Brogen, Borogen (ďalšie názvy: 1295 Baragan, 1327 Baragian, 1773 Brogyany, 1920 Broďany, 1948 Brodzany). V roku …

Chynorany

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Nitrianskej nive, medzi tokmi Bebrava a Nitra. HISTÓRIA. Písomne je územie obce doložené z roku 1130, kedy sa spomína ako terra Styneren. Vyvinula sa zo starej slovanskej osady z 11.storočia. Pôvodne patrila hradu Nitra, neskôr ostrihomskému arcibiskupstvu. V roku 1243 sa obec spomína ako Hyrenouch. Vtedy bola vlastníctvom šľachticov Dona, Nacika, Dybáka a Tibu. V roku 1243 sa obec stala m …

Cintoríny v okrese Partizánske

HRADIŠTE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol vyhlásený v roku 1963. Zaniknutý stredoveký príkostolný cintorín z 2.polovice 13.storočia. Nachádzajú sa tu náhrobné tabule už z 11. a 12.storočia. Cintorín má elipsovitý pôdorys. Nachádza sa pri rímkso-katolíckom Kostole svätého Branabáša západne od centra obce na vŕšku v obvode starého hradiska.   KLÁTOVA NOVÁ VES. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kosto …

Dopravné a športové stavby v okrese Partizánske

KLÁTOVA NOVÁ VES. Most. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1996. Romantický železný most z 2.polovice 19.storočia (1906) cez potok Vyčoma stojí v parku pri romantickom kaštieli na juhovýchodnom okraji časti Janova Ves. …

Drobná architektúra v okrese Partizánske

KLÁTOVA NOVÁ VES. Váza. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1996. Romantická kamenná secesná váza na podstavci z 2.polovice 19.storočia (1906) stojí v parku pri romantickom kaštieli na juhovýchodnom okraji časti Janova Ves.   PARTIZÁNSKE. Fontána. Fontána z roku 1964 sa nachádza na námestí, ktorého je súčasťou. Zrekonštruovaná bola v roku 1998. …

Evanjelické kostoly v okrese Partizánske

PARTIZÁNSKE Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí. …

Galérie v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Historické budovy v okrese Partizánske

BRODZANY. Letohrádok Babylon. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Letohrádok, zvaný Babylon, zo začiatku 20.storočia stojí južným smerom nad obcou (v južnej časti extravilánu) na vrchu Hôrka. Zaujímavá solitérna stavba bola postavená v rokoch 1909-1911 v novogotickom slohu. Dala ju postaviť kňažná Natália Oldenburgová, rodená Gončarovová, dcéra Gustáva von Friesenhof. Bolo to jej obľúbené miesto a často tu trávila svoje od …

Hradiská v okrese Partizánske

KLÁTOVA NOVÁ VES. Hradisko Čížik. Včasnostredoveké ostrožné hradisko z obdobia 500 - 1.000 (pravdepodobne veľkomoravské obdobie 833 - 907) sa nachádzalo v časti Sádok na vrchu Chrib vo východnej časti obce. Sídlisko so základmi románskeho kostolíka s rádovým kostrovým pohrebiskom s náhrobnými kameňmi z 12. - 14.storočia. Nadväzovalo na staršie osídlenie z obdobia mladého neolitu (4.700 p. n.l. - 4.400 p. n.l.) alebo starej medenej doby …

TOPlist