Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Partizánske

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najmenším okresom v kraji a má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  301 km2

Počet obyvateľov:  45 704  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  152,02 ob./km2

Okresné mesto:  Partizánske

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym a Banskobystrickým krajom. Na severozápade hraničí s okresom Bánovce nad Bebravou a na severovýchode s okresom Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria Fatransko-tatranskej oblasti. Na juhu leží celok Tribeč (podcelky Rázdiel a Veľký Tribeč), zo severovýchodu sem zasahuje celok Hornonitrianska kotlina (podcelok Oslianska kotlina) a malou plochou územie zo severovýchodu zasahuje celok Strážovské vrchy (podcelok Nitrické vrchy). Z juhozápadu zasahuje územie okresu výbežok celku Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Hrubý vrch (734,5 m), celok Tribeč, podcelok Rázdiel, časť Veľkopoľská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Bošany (167,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska niva, časť Stredonitrianska niva.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Galérie v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Historické budovy v okrese Partizánske

BRODZANY. Letohrádok Babylon. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Letohrádok, zvaný Babylon, zo začiatku 20.storočia stojí južným smerom nad obcou (v južnej časti extravilánu) na vrchu Hôrka. Zaujímavá solitérna stavba bola postavená v rokoch 1909-1911 v novogotickom slohu. Dala ju postaviť kňažná Natália Oldenburgová, rodená Gončarovová, dcéra Gustáva von Friesenhof. Bolo to jej obľúbené miesto a často tu trávila svoje od …

Hradiská v okrese Partizánske

KLÁTOVA NOVÁ VES. Hradisko Čížik. Včasnostredoveké ostrožné hradisko z obdobia 500 - 1.000 (pravdepodobne veľkomoravské obdobie 833 - 907) sa nachádzalo v časti Sádok na vrchu Chrib vo východnej časti obce. Sídlisko so základmi románskeho kostolíka s rádovým kostrovým pohrebiskom s náhrobnými kameňmi z 12. - 14.storočia. Nadväzovalo na staršie osídlenie z obdobia mladého neolitu (4.700 p. n.l. - 4.400 p. n.l.) alebo starej medenej doby …

Hradište

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu, v podhorí Strážovských vrchov, v doline, ktorú vytvorila rieka Nitrica. HISTÓRIA. Predpokladá sa že obec vznikla v 2.polovici 9.storočia. V roku 1232 v kráľovskej listine kráľa Ondreja II. sa spomína obec Haranenicha. Vtedy patrila ostrihomskému kniežaciemu konventu. Patrila mu do roku 1424, odvtedy nitrianskej diecéze. V roku 1533 sa obec s románskym kostolom zo začiatku 12.storočia spomína …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Partizánske

BOŠANY. Pohrebná kaplnka Schmidtovcov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Pohrebná rodinná kaplnka rodiny K. Schmidt bola postavená koncom 19.storočia. Novogotická stavba s nepravidelným pôdorysom (obdĺžnik s polygonálnym záverom), jednopriestorovou dispozíciou, je jednopodlažná s pivnicou. Nachádza sa na východnom okraji cintorína v časti Veľké Bošany. BRODZANY. Pohrebná kaplnka  Oldenburgovcov. Národná kultúrna pamiatka …

Jaskyne v okrese Partizánske

BRLOH Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 55m. Archeologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, vo Veľkom Tríbeči, v Hornianskom predhorí v nadmorskej výške 340m v katastri obce Klátova Nová Ves.   DOBROTÍNSKA JASKYŇA Prírodná pamiatka na území PR Dobrotínske skaly. Ochrana korózno-rútivej jaskyne s dĺžkou 26m. Je zaujímavá výskytom vzácnych bezstavovcov. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdie …

Ješkova Ves

POLOHA. Obec leží v Tribečskom podhorí, obkolesená severnými svahmi Tribeča. Leží na brehoch Klížskeho potoka, južne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec sa vyvinula zo zemianskej osady, ktorá vznikla v 12.storočí. Prvý krát sa v roku 1422 spomína územie obce, osídlené ale bolo skôr. V potvrdení kláštorných majetkov kráľom Ondrejom III. z roku 1293 sa lokalita spomína ako Petrus (Prietrž), ktorá bola predchodcom dnešnej obce. Ako Jeskf …

Kalvárie v okrese Partizánske

VEĽKÉ UHERCE Na úbočí vrchu Šípok /464,0m/ stojí Kaplnka nanebovzatia Panny Márie. Postavená bola okolo roku 1850. Dala ju postaviť barónka Kristína Hellenbachová Rudnayová ako vďaku za uzdravenie svojho manžela bylinami, ktoré na tomto mieste nazbierala. Ku kaplnke boli následne vybudované zastavenia krížovej cesty. …

Kaplnky v okrese Partizánske

BOŠANY. Kaplnka Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie bola postavená v roku 1725 v štýle ľudového baroku. Upravovaná bola po roku 1821 a v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom a jednopriestorovou dispozíciou. Nachádza sa na ulici Československej armády v severnom rohu obecného cintorína v strede obce v lokalite Veľké Bošany. B …

TOPlist