Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Partizánske

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najmenším okresom v kraji a má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  301 km2

Počet obyvateľov:  45 704  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  152,02 ob./km2

Okresné mesto:  Partizánske

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym a Banskobystrickým krajom. Na severozápade hraničí s okresom Bánovce nad Bebravou a na severovýchode s okresom Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria Fatransko-tatranskej oblasti. Na juhu leží celok Tribeč (podcelky Rázdiel a Veľký Tribeč), zo severovýchodu sem zasahuje celok Hornonitrianska kotlina (podcelok Oslianska kotlina) a malou plochou územie zo severovýchodu zasahuje celok Strážovské vrchy (podcelok Nitrické vrchy). Z juhozápadu zasahuje územie okresu výbežok celku Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Hrubý vrch (734,5 m), celok Tribeč, podcelok Rázdiel, časť Veľkopoľská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Bošany (167,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska niva, časť Stredonitrianska niva.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Kaštiele v okrese Partizánske

BOŠANY. Barokový kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Pôvodne barokový kaštieľ Bošániovcov, s klasicistickými úpravami z roku 1776, s neskoršími úpravami, má obdĺžnikový pôdorys, štvortraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Solitér stojí v strede obce Veľké Bošany v severovýchodnej časti parku s historickou zeleňou na ulici SNP 131. Park. (P …

Klátova Nová Ves

POLOHA. Obec leží pod severnými svahmi pohoria Tribeč, v juhozápadnej časti okresu. Leží na brehoch riečky Vyčoma juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec má staré osídlenie. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1293 v listine kráľa Ondreja III., kedy ju panovník ako Felsenwywfolu daroval synom bána z rodu Diviackovcov, ktorému patrili blízke Bošany. Ďalšia písomná zmienka je z roku 1310, kedy sa spomína ako Herdevics nunc Nova V …

Kolačno

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu, na brehoch rieky Drndavy, obkolesená severnými svahmi pohoria Tribeč. Leží juhovýchodne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec sa spomína v listine Ondreja III. z roku 1293 ako Kolechna (ďalšie názvy: 1327 Kulucha, 1773 Kolaczany, 1808 Koláčno, Koláčňany, 1920 Kolačnov, Kolačnô, 1927 Kolačno). V roku 1355 patrila zemanom z Oslian, v 14.storočí časť obce zemanom z Baračky, paulínom z Lefanto …

Krásno

POLOHA. Obec leží na okraji Nitrianskej nivy, v podhorí Tribeča. Leží v centrálnej časti okresu juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Nepriamy doklad o existencii obce je z rokov 1078-1095. Doklad o existencii obce je z roku 1185. Prvá písomná zmienka je z roku 1271 kedy ako Keresnya utraque patrila Tomášovi Ryšavému (ďalšie názvy: 1295 Zeplok, 1337 Sceplak, 1773 Krasno, 1808 Krásno). V roku 1344 patrila Tomášovi Vörösovi, neskôr …

Kríže v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Kúpele v okrese Partizánske

PARTIZÁNSKE. Malé Bielice. Prvé zmienky o liečivých horúcich prameňoch pochádzajú od anglického cestovateľa E. Browna z roku 1669. Najväčší rozmach kúpele zaznamenali po roku 1928. Po roku 1948 kúpele spustli, prevzal ich štátny podnik ZDA Partizánske ako denné sanatórium pre zamestnancov. V súčasnosti ich prevádzkuje súkromná osoba.     …

Livina

POLOHA. Obec leží pri severozápadnej hranici okresu. Leží na sútoku riek Livina a Bebrava v Nitrianskej pahorkatine. HISTÓRIA. Prvý krát sa obec písomne spomína v roku 1340 ako Levna (ďalšie názvy: 1786 Liwina). Vyvinula sa z osady z 12.storočia. Patrila viacerým zemianskym rodinám. V 16.storočí patrila Damiánovi, neskôr Batthyányiovcom, Hodossyovcom, Vietorisovi a iným. V roku 1553 mala dve opustené usadlosti, v roku 1715 mala 6 dom …

Livinské Opatovce

POLOHA. Obec leží pri severozápadnej hranici okresu. Leží na pravom brehu Liviny v Nitrianskej pahorkatine. HISTÓRIA. Obec sa spomína ako Dubokany v listine uhorského kráľa Kolomana už v roku 1113. Od roku 1130 sa obec spomína ako Levna, Apaty (ďalšie názvy: 1340 Levna, Apathy, 1773 Livinske Opatowcze). V rokoch 1321-1468 bola obec majetkom zoborského benediktínskeho kláštora. V tom čase bol zmenený názov obce, ktorý vznikol z označe …

Ľudová architektúra v okrese Partizánske

KLÁTOVA NOVÁ VES V centre obce Janova Ves sa zachovala pôvodná ľudová architektúra vidieckych domov zo surovej i pálenej tehly s typickým vysunutým podstreším na dvorovej časti domu.   NADLICE Ľudový odev.   OSTRATICE Osada, ktorá sa spomína v roku 1349 ako Csalka, tvorí samostatnú historickú pamiatku v podobe hospodárskeho statku. …

Malé Kršteňany

POLOHA. Obec leží pri východnej hranici okresu na pravom brehu rieky Nitra. Leží východne od okresného mesta, na styku Nitrianskej pahorkatiny a Hornonitrianskej kotliny. HISTÓRIA.  Prvá písomná zmienka o obci utraque Keressnia je z rokov 1255 a 1271 (ďalšie názvy: 1392 Kerestenen, alia Kerestenen, 1773 Male Krstenany). V roku 1310 bola obec kráľovským majetkom v oslianskom dištrikte, od 14.storočia je majetkom hradu Uhrovec. V roku …

TOPlist