Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Partizánske

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najmenším okresom v kraji a má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  301 km2

Počet obyvateľov:  45 704  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  152,02 ob./km2

Okresné mesto:  Partizánske

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym a Banskobystrickým krajom. Na severozápade hraničí s okresom Bánovce nad Bebravou a na severovýchode s okresom Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria Fatransko-tatranskej oblasti. Na juhu leží celok Tribeč (podcelky Rázdiel a Veľký Tribeč), zo severovýchodu sem zasahuje celok Hornonitrianska kotlina (podcelok Oslianska kotlina) a malou plochou územie zo severovýchodu zasahuje celok Strážovské vrchy (podcelok Nitrické vrchy). Z juhozápadu zasahuje územie okresu výbežok celku Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Hrubý vrch (734,5 m), celok Tribeč, podcelok Rázdiel, časť Veľkopoľská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Bošany (167,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska niva, časť Stredonitrianska niva.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätné tabule v okrese Partizánske

PARTIZÁNSKE. Pamätná tabuľa R. Jašíka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa Rudolfa Jašíka /1919-1960/ je osadená od roku 1962 na budove na Námestí SNP 212. Jej autorkou je Alina Ferdinandy.   PARTIZÁNSKE. Pamätná tabuľa RNV. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa na revolučný národný výbor, ktorý sídlil v dome, je tu osadená od roku 1962 …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Partizánske

BOŠANY   BRODZANY. Pomník A. S. Puškina. V parku pri kaštieli stojí pomník A. S. Puškina a busty 10 významných osobností slovenskej a ruskej literatúry.   KLÁTOVA NOVÁ VES. Pamätník SNP. Pamätník z obdobia SNP stojí pri horárni v lokalite Cibajky.   KLÁTOVA NOVÁ VES. Pomník náčelníka štábu. Pri bývalej vápenke v lokalite Predný Brloh stojí pomník náčelníka štábu Nitrianskej partizánskej brigády kapitána Jozefa Sz …

Pamiatkové územia v okrese Partizánske

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Parky v okrese Partizánske

BOŠANY Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park z 18.storočia sa nachádza pri Kaštieli v strede obce na ulici SNP v časti Veľké Bošany. Upravený bol v 19.storočí.   BRODZANY Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Okolo renesančného kaštieľa sa rozprestiera park z roku 1690. Upravený bol v 18.storočí, v polovici 19.storočia a na prelome 19. a 20.storočia. …

Partizánske

POLOHA. Mesto leží v severovýchodnej časti okresu na sútoku Nitry a Nitrice. HISTÓRIA. Mesto ako obec vzniklo na území stredovekej zemianskej osady Šimonovany, písomne doloženej z roku 1260 ako Symoni (ďalšie názvy: 1773 Sminowany, 1786 Ssimnowany, 1808 Ssimoňovany, 1920 Šimunovanym Šimoňany, 1927 Šimonovany, 1948 Baťovany, 1949 Partizánske). Už v 2.polovici 12.storočia si v Šimonovanoch predkovia rodu Simonyiovcov postavili obytnú v …

Pažiť

POLOHA. Obec leží na juhozápadnom okraji Hornonitrianskej kotliny, na sútoku tokov Drahožica a Pažitský potok. Leží pri východnej hranici okresu na ľavom brehu rieky Nitra, východne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1351, kedy sa spomína ako Pasyth (ďalšie názvy: 1396 Pasych, 1808 Pažiť). V tom roku ju kráľ Ľudovít Veľký daroval zemanom Mikulášovi a Štefanovi z Baračky. V roku 1395 obec darovali lefa …

Pohoria v okrese Partizánske

Územie okresu zasahujú celky Podunajskej nížiny a Fatransko-tatranskej oblasti. Väčšiu časť územia okresu pokrýva Podunajská pahorkatina, ktorá patrí do Podunajskej nížiny. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to na juhovýchode pohorie Tribeč, na východe Hornonitrianska kotlina a na severovýchode pohorie Strážovské vrchy.     POHORIA   HORNONITRIANSKA KOTLINA Krajinný celok Fatransko-tatranskej oblasti. Rozloha …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam upravené jazero Lázeň s dreveno-kamennou studničkou a altánkom. …

Predajne v okrese Partizánske

PEP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

TOPlist