Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Partizánske

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najmenším okresom v kraji a má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  301 km2

Počet obyvateľov:  45 704  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  152,02 ob./km2

Okresné mesto:  Partizánske

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym a Banskobystrickým krajom. Na severozápade hraničí s okresom Bánovce nad Bebravou a na severovýchode s okresom Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria Fatransko-tatranskej oblasti. Na juhu leží celok Tribeč (podcelky Rázdiel a Veľký Tribeč), zo severovýchodu sem zasahuje celok Hornonitrianska kotlina (podcelok Oslianska kotlina) a malou plochou územie zo severovýchodu zasahuje celok Strážovské vrchy (podcelok Nitrické vrchy). Z juhozápadu zasahuje územie okresu výbežok celku Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Hrubý vrch (734,5 m), celok Tribeč, podcelok Rázdiel, časť Veľkopoľská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Bošany (167,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska niva, časť Stredonitrianska niva.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Relax v okrese Partizánske

PER1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.     …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Partizánske

BOŠANY. Kostol svätého Martina biskupa z Tours. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený v rokoch 1771-1776 na mieste pôvodného gotického kostola, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1332. Upravovaný bol v rokoch 1803, 1896, 1937-1960, v 50.rokoch 20.storočia, v 20.storočím v rokoch 2000-2002, 2007 a 2010. Je to jednoloďová stavba so vstav …

Rozhľadne v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Partizánske

KLÁTOVA NOVÁ VES. Základy karnera. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2018. Základy karnera (zaniknutej kostnice) z 15.storočia. Zanikol v 80.rokoch 20.storočia. Mal štvorcový pôdorys. Nachádza sa juhovýchodne od časti Sádok na vrchu Chrib na mieste starého včasnostredovekého hradiska s názvom Čížik východne od rímsko-katolíckeho Kostola Panny Márie, Kráľovnej anjelov.   KRÁSNO. Základy kostola. Národná p …

Sídliská v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skačany

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu, na brehoch rieky Nitrica, severne od okresného mesta. Leží na styku Nitrianskej pahorkatiny a Strážovských vrchov. HISTÓRIA. Obec je písomne doložená už za čias panovania kráľa Ladislava I. v rokoch 1078-1095. Vtedy ju daroval nitrianskemu biskupstvu. V roku 1271 sa spomína ako Scachan (ďalšie názvy: 1333 Scatkhan, 1773 Skacžany). Od roku 1777 bola obec sídlom jedného z domínií nitria …

Skalné útvary v okrese Partizánske

KLÁTOVA NOVÁ VES. Travertínová kopa. Nachádza sa juhovýchodne od obce Sádok. Je to známe nálezisko vyhynutých rastlín a živočíchov. Koncom 19.storočia tu bol nájdený zub predchodcu koňa. Dnes je to významná archeologická a exkurzná lokalita.   TURČIANKY. Skameneliny v lome. Nálezy skamenelín druhohorných živočíchov v lome.   VEĽKÉ KRŠTEŇANY. Morské oko. Prírodný útvar s vykopávkami a usadeninami mora. & …

Skanzeny v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ V Klížskom Hradišti v osade Starý Klíž sa od roku 2009 nachádza jedinečný skanzen. …

Sochy a busty v okrese Partizánske

BOŠANY. Socha svätého Floriána. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Barokové dielo z 18.storočia, z roku 1768 stojí, v strede obce v časti Veľké Bošany na ulici SNP. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Hruškovitý podstavec pod sochou svätého Floriána. Socha. Baroková socha svätého Floriána.   BRODZANY. Socha svätého Floriána. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyh …

Šport v okrese Partizánske

PEŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.       …

TOPlist