Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Partizánske

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najmenším okresom v kraji a má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  301 km2

Počet obyvateľov:  45 704  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  152,02 ob./km2

Okresné mesto:  Partizánske

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym a Banskobystrickým krajom. Na severozápade hraničí s okresom Bánovce nad Bebravou a na severovýchode s okresom Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria Fatransko-tatranskej oblasti. Na juhu leží celok Tribeč (podcelky Rázdiel a Veľký Tribeč), zo severovýchodu sem zasahuje celok Hornonitrianska kotlina (podcelok Oslianska kotlina) a malou plochou územie zo severovýchodu zasahuje celok Strážovské vrchy (podcelok Nitrické vrchy). Z juhozápadu zasahuje územie okresu výbežok celku Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Hrubý vrch (734,5 m), celok Tribeč, podcelok Rázdiel, časť Veľkopoľská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Bošany (167,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska niva, časť Stredonitrianska niva.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Veľký Klíž

POLOHA. Obec leží južne od okresného mesta v Tribečskom podhorí, chránená severnými svahmi Tribeča. Leží v juhovýchodnej časti okresu. HISTÓRIA. Súčasná obec vznikla v roku 1964 spojením obcí Ješkova Ves, Klíž a Klížske Hradište. V roku 1990 sa Ješkova Ves osamostatnila. Obec Veľký Klíž sa písomne spomína v roku 1244 ako Clus. Obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve a v 2.polovici 20.storočia časť v priemyselných podnikoch v Partizá …

Vodná turistika v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodné toky v okrese Partizánske

Nitra Najväčším tokom na území okresu je rieka Nitra. Rieka mala pôvodne dĺžku 243km ale v roku 1950 sa skrátila na 196,7km, a to vybudovaním preložky Váhu medzi Novými Zámkami a Komočou. Pramení na juhovýchodných svahoch Malej Fatry vo výške asi 800m. Prekonáva výškový rozdiel 691m. Plocha povodia je 5.140km2 a má pretiahnutý tvar s asymetricky prevládajúcimi prítokmi. Vlieva sa do Váhu. Významnejšie prítoky z územia okresu sú Bebrava …

Vodopády v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Partizánske

PARTIZÁNSKE. Veža. V blízkosti kaštieľa v časti Malé Bielice sa nachádza poschodová veža.   VEĽKÉ UHERCE. Protiturecká pevnosť. Na východ od obce sú stopy po protitureckej pevnosti, ktorú začali stavať začiatkom 17.storočia Baračkaiovci. Z jej materiálu postavili Thonetovci v roku 1865 svoju továreň.   …

Výrobné stavby v okrese Partizánske

CHYNORANY. Mlyn.   KLÁTOVA NOVÁ VES. Vápenka na Cibajkách. Zvyšky bývalej vápenky sa nachádzajú 500m juhozápadne od zachovanej pôvodnej horárne. Sú to zvyšky budov, technického zariadenia a tehlový komín. V roku 1929 vápenku postavil barón Biedermann. Od roku 1930 bola zatvorená. Zachovala sa už iba schátraná vysoká okrúhla vápenná pec a časť výrobnej budovy. V blízkosti opustený kameňolom a úzkokoľajná železničná trať, ktorej z …

Významné stromy v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Žabokreky nad Nitrou

POLOHA. Obec leží v Nitrianskej pahorkatine v severnej časti okresu. Leží na pravom brehu rieky Nitra, západne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1291, kedy sa spomína ako Sabakereky (ďalšie názvy: 1410 Zabokreky, 1506 Sambokreth, 1773 Žambokrety, 1808 Žabokreky, 1920 Nitrianske Žabokreky, 1927 Žabokreky nad Nitrou). Územie bolo významnou križovatkou historických ciest, v 10. - 11.storočí osada tvoril …

Záhrady v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

TOPlist