Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Partizánske

VEĽKOUHERSKÁ LIPA Chránený strom vyhlásený v roku 1993. Lipa veľkolistá rastie vo Veľkých Uherciach na miestnom cintoríne. Ochrana z dôvodu krajinárskeho. Obvod kmeňa má 450cm, výšku 20m, priemer koruny 14m a vek 200 rokov. Strom je na svoj vek veľmi vitálny, zdravý a z estetického hľadiska je to ojedinelý exemplár. …

Jaskyne v okrese Partizánske

BRLOH Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 55m. Archeologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, vo Veľkom Tríbeči, v Hornianskom predhorí v nadmorskej výške 340m v katastri obce Klátova Nová Ves.   DOBROTÍNSKA JASKYŇA Prírodná pamiatka na území PR Dobrotínske skaly. Ochrana korózno-rútivej jaskyne s dĺžkou 26m. Je zaujímavá výskytom vzácnych bezstavovcov. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdie …

Kúpele v okrese Partizánske

PARTIZÁNSKE. Malé Bielice. Prvé zmienky o liečivých horúcich prameňoch pochádzajú od anglického cestovateľa E. Browna z roku 1669. Najväčší rozmach kúpele zaznamenali po roku 1928. Po roku 1948 kúpele spustli, prevzal ich štátny podnik ZDA Partizánske ako denné sanatórium pre zamestnancov. V súčasnosti ich prevádzkuje súkromná osoba.     …

Maloplošné chránené územia v okrese Partizánske

PR DOBROTÍNSKE SKALY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 43.900m2. Ochrana floristicky pestrých zvyškov teplomilných spoločenstiev severnej časti geomorfologického celku Tribeč na vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a náuč …

Parky v okrese Partizánske

BOŠANY Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park z 18.storočia sa nachádza pri Kaštieli v strede obce na ulici SNP v časti Veľké Bošany. Upravený bol v 19.storočí.   BRODZANY Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Okolo renesančného kaštieľa sa rozprestiera park z roku 1690. Upravený bol v 18.storočí, v polovici 19.storočia a na prelome 19. a 20.storočia. …

Pohoria v okrese Partizánske

Územie okresu zasahujú celky Podunajskej nížiny a Fatransko-tatranskej oblasti. Väčšiu časť územia okresu pokrýva Podunajská pahorkatina, ktorá patrí do Podunajskej nížiny. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to na juhovýchode pohorie Tribeč, na východe Hornonitrianska kotlina a na severovýchode pohorie Strážovské vrchy.     POHORIA   HORNONITRIANSKA KOTLINA Krajinný celok Fatransko-tatranskej oblasti. Rozloha …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam upravené jazero Lázeň s dreveno-kamennou studničkou a altánkom. …

Prirodzené vodné plochy v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Partizánske

KLÁTOVA NOVÁ VES. Travertínová kopa. Nachádza sa juhovýchodne od obce Sádok. Je to známe nálezisko vyhynutých rastlín a živočíchov. Koncom 19.storočia tu bol nájdený zub predchodcu koňa. Dnes je to významná archeologická a exkurzná lokalita.   TURČIANKY. Skameneliny v lome. Nálezy skamenelín druhohorných živočíchov v lome.   VEĽKÉ KRŠTEŇANY. Morské oko. Prírodný útvar s vykopávkami a usadeninami mora. & …

TOPlist