Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prírodné Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Partizánske

VEĽKOUHERSKÁ LIPA Chránený strom vyhlásený v roku 1993. Lipa veľkolistá rastie vo Veľkých Uherciach na miestnom cintoríne. Ochrana z dôvodu krajinárskeho. Obvod kmeňa má 450cm, výšku 20m, priemer koruny 14m a vek 200 rokov. Strom je na svoj vek veľmi vitálny, zdravý a z estetického hľadiska je to ojedinelý exemplár. …

Jaskyne v okrese Partizánske

BRLOH Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 55m. Archeologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, vo Veľkom Tríbeči, v Hornianskom predhorí v nadmorskej výške 340m v katastri obce Klátova Nová Ves.   DOBROTÍNSKA JASKYŇA Prírodná pamiatka na území PR Dobrotínske skaly. Ochrana korózno-rútivej jaskyne s dĺžkou 26m. Je zaujímavá výskytom vzácnych bezstavovcov. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdie …

Parky v okrese Partizánske

BOŠANY Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park z 18.storočia sa nachádza pri Kaštieli v strede obce na ulici SNP v časti Veľké Bošany. Upravený bol v 19.storočí.   BRODZANY Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Okolo renesančného kaštieľa sa rozprestiera park z roku 1690. Upravený bol v 18.storočí, v polovici 19.storočia a na prelome 19. a 20.storočia. …

Skalné útvary v okrese Partizánske

KLÁTOVA NOVÁ VES. Travertínová kopa. Nachádza sa juhovýchodne od obce Sádok. Je to známe nálezisko vyhynutých rastlín a živočíchov. Koncom 19.storočia tu bol nájdený zub predchodcu koňa. Dnes je to významná archeologická a exkurzná lokalita.   TURČIANKY. Skameneliny v lome. Nálezy skamenelín druhohorných živočíchov v lome.   VEĽKÉ KRŠTEŇANY. Morské oko. Prírodný útvar s vykopávkami a usadeninami mora. & …

Významné stromy v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

TOPlist