Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Voda

Kúpele v okrese Partizánske

PARTIZÁNSKE. Malé Bielice. Prvé zmienky o liečivých horúcich prameňoch pochádzajú od anglického cestovateľa E. Browna z roku 1669. Najväčší rozmach kúpele zaznamenali po roku 1928. Po roku 1948 kúpele spustli, prevzal ich štátny podnik ZDA Partizánske ako denné sanatórium pre zamestnancov. V súčasnosti ich prevádzkuje súkromná osoba.     …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam upravené jazero Lázeň s dreveno-kamennou studničkou a altánkom. …

Prirodzené vodné plochy v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Partizánske

BRODZANY Vodné plochy v parku pri kaštieli.   KLÁTOVA NOVÁ VES Na južnom okraji obce Janova Ves sa nachádza sústava štyroch rybníkov.   VODNÁ NÁDRŽ BÁGER Vodná nádrž na pravom brehu rieky Nitra v Partizánskom.   VODNÁ NÁDRŽ KOLAČNO Vodná nádrž na riečke Drndava pri Kolačne.   VODNÁ NÁDRŽ VEĽKÉ UHERCE Vodná nádrž na rieke Drahožica na okraji Drahožickej doliny, pri Veľkých Uherc …

Vodné toky v okrese Partizánske

Nitra Najväčším tokom na území okresu je rieka Nitra. Rieka mala pôvodne dĺžku 243km ale v roku 1950 sa skrátila na 196,7km, a to vybudovaním preložky Váhu medzi Novými Zámkami a Komočou. Pramení na juhovýchodných svahoch Malej Fatry vo výške asi 800m. Prekonáva výškový rozdiel 691m. Plocha povodia je 5.140km2 a má pretiahnutý tvar s asymetricky prevládajúcimi prítokmi. Vlieva sa do Váhu. Významnejšie prítoky z územia okresu sú Bebrava …

Vodopády v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

TOPlist