Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Vodné Plochy

Prirodzené vodné plochy v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Partizánske

BRODZANY Vodné plochy v parku pri kaštieli.   KLÁTOVA NOVÁ VES Na južnom okraji obce Janova Ves sa nachádza sústava štyroch rybníkov.   VODNÁ NÁDRŽ BÁGER Vodná nádrž na pravom brehu rieky Nitra v Partizánskom.   VODNÁ NÁDRŽ KOLAČNO Vodná nádrž na riečke Drndava pri Kolačne.   VODNÁ NÁDRŽ VEĽKÉ UHERCE Vodná nádrž na rieke Drahožica na okraji Drahožickej doliny, pri Veľkých Uherc …

TOPlist