Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Považská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Trenčianskeho kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  463,2 km2

Počet obyvateľov:  62 526  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,18 ob./km2

Okresné mesto:  Považská Bystrica

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom. Na juhozápade hraničí s okresmi Púchov a Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú celky Fatransko-tatranskej oblasti a oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na východe leží celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), východne od nich územie okresu pokrýva celok Žilinská kotlina (podcelok Domanižská kotlina) a smerom na juh leží celok Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina a Podmanínska pahorkatina) a na severozápade sa nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Nosice (280,0 m), celok Považské podolie, podcelok Podmanínska pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 27 obcí.

» Zaujímavosti

Bodiná

POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch v CHKO Strážovské vrchy. Leží v doline, ktorú vytvorila rieka  Bodianka. HISTÓRIA. Obec sa spomínala v roku 1345 ako Bood (ďalšie názvy: 1430 Bodowhylhota, 1431 Bodina Lehotha, Budynlehota, 1786 Bogyina). Súčasný názov sa používa od roku 1927. Bola založená začiatkom 14.storočia na zákupnom práve. Patrila zemianskym rodinám Súľovskovcov a Szalókiovcov, v roku 1471 dočasne panst …

Brvnište

POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v strede Papradnianskej doliny, na brehoch riečky Papradnianka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v súpise daní na panstve Podmanických z roku 1546 kedy sa spomína ako Brwnisste (ďalšie názvy: 1784 Brovnistye, 1773 Brwnistye). Založili ju v 16.storočí valašskou kolonizáciou. Patrila panstvu Považská Bystrica. V roku 1546 mala obec 9 domov, v ktorých bývali valasi, v roku 1598 mala 30 domov, …

Čelkova Lehota

  POLOHA. Obec leží na rozhraní Strážovských a Súľovských vrchov v Domanižskej kotline na brehoch riečky Domanižanka.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1471, kedy sa spomína ako Chelkwa Lehota (ďalšie názvy: 1510 Czelkowa Lehota, 1598 Chelkova Lehota, 1773 Lehota, 1808 Cželkova Lhota). Bola založená v 1.polovici 14.storočia na zákupnom práve, vtedy žil Čelko, Poznanov syn, po ktorom dostala názov. Bola zemian …

Chránené stromy v okrese Považská Bystrica

DOLNOMARIKOVSKÁ LIPA Lipa malolistá. Nachádza sa v Dolnej Marikovej na okraji lesného porastu vedľa štátnej cesty smerom na Hornú Marikovú za osadou Ficovci. Lipa malolistá je polotienna až tienna drevina, ktorá sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči mrazu. Je pomerne odolná voči pôsobeniu biotických škodlivých činiteľov a do určitej miery odoláva i pôsobeniu emisií. Pomerne dobre znáša kontinentálnu klímu ale aj zostrih. Je to strom výni …

Cintoríny v okrese Považská Bystrica

Starý cintorín v Považskej Bystrici Areál starého cintorína z roku 1755 s Kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie z roku 1902. Najstarší náhrobok pochádza z roku 1800. Pôvodný cintorín sa nachádzal v priestore za kostolom a po roku 1755 boli niektoré hroby z tohto cintorína premiestnené na tento cintorín. Je tu niekoľko hrobov významných občanov mesta. Cintorín sa nachádza na ulici Jánska pod Kalváriou. Od roku 2010 je zaradený medzi pamäti …

Cyklotrasy v okrese Považská Bystrica

VÁŽSKA CYKLOMAGISTRÁLA 002: Hlohovec - Piešťany - Trenčín (24,2km) - Pruské (križovatka cyklotrás) (2km) - Odbočka na Tuchyňu (2,9km) - Horovce (3,2km) - Lednické Rovne (5,6km) - Streženice (1,1km) - Púchov (4,5km) - Nimnica (1,9km) - Nimnica, kúpele (4,6km) - Udiča (križovatka cyklotrás) (4km) - Považská Bystrica (11km) - Mikšová (3km) - Odbočka na Hvozdnicu (4km) - Bytča (20km) - Žilina (12km) - Strečno. Dĺžka 167km. Prevýšenie 1.108/ …

Doliny v okrese Považská Bystrica

HLUCHÁ DOLINA Dolinka, ktorá sa nachádza v celku Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, pod vrchom Sokolie /1.032,4m/. Začína sa oddelením od doliny, ktorou preteká Biely potok a končí v sedle pod Javorinou /1.010,0m/. Väčšiu časť tvorí asfaltová cesta. MARIKOVSKÁ DOLINA Nachádza sa v celku Javorníky. Je najdlhšou dolinou v Javorníkoch zo slovenskej strany. Prebieha v smere od juhovýchodu na severozápad. Od ústia po záver mer …

Dolná Mariková

POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v Marikovskej doline na brehoch Marikovského potoka. Je to rozsiahla kopaničiarska obec.   HISTÓRIA. Prvé písomné správy o obci sú z roku 1321, kedy Karol Róbert daroval Ondrejovi, synovi Kiliánovmu, dediny Kobárovce (dnešná časť obce od kostola smerom k dolnému koncu), Dve Lehoty (Kethlehotha – vtedajší názov pre Marikovú), Hatné, Prosné a dve Udiče. Ďalšie názvy: 1438 Marykowa Lehota, 1498 Marikole …

Dolný Lieskov

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí v Podmanínskej pahorkatine na brehoch riečky Pružinka.   HISTÓRIA. Obec sa prvý raz písomne spomína v roku 1327 ako Maior villa Lyszkocz (ďalšie názvy: 1330 Leszkouecz, Lieszkowecz, 1598 Lieskowecz, 1773 Dolný Lieskow). Časť obce vyňatá z majetku košeckého hradu patrila Miklošovi Balogovi. Neskôr obec patrila zemianskej rodine Lieskovských-Leszkóczyovcov. V roku 1598 mala 14 zem …

Domaniža

POLOHA. Obec leží na styku Strážovských a Súľovských vrchov v Domanižskej kotline, na brehoch riečky Domanižanka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1268 kedy sa spomína ako Domanysa (ďalšie názvy: 1272 Domanesa, 1372 Nagh Domanissa, 1397 Domanyz, 1773 Domanicza, 1808 Domanissa). Spomína sa kňaz Godislav /Godislaus/. Vtedy už stál kostol i fara. Slovanské sídlo a hrad tu boli už od 11.-12.storočia. V 14.storočí prešla …

TOPlist