Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Bodiná

POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch v CHKO Strážovské vrchy. Leží v doline, ktorú vytvorila rieka  Bodianka. HISTÓRIA. Obec sa spomínala v roku 1345 ako Bood (ďalšie názvy: 1430 Bodowhylhota, 1431 Bodina Lehotha, Budynlehota, 1786 Bogyina). Súčasný názov sa používa od roku 1927. Bola založená začiatkom 14.storočia na zákupnom práve. Patrila zemianskym rodinám Súľovskovcov a Szalókiovcov, v roku 1471 dočasne panst …

Brvnište

POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v strede Papradnianskej doliny, na brehoch riečky Papradnianka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v súpise daní na panstve Podmanických z roku 1546 kedy sa spomína ako Brwnisste (ďalšie názvy: 1784 Brovnistye, 1773 Brwnistye). Založili ju v 16.storočí valašskou kolonizáciou. Patrila panstvu Považská Bystrica. V roku 1546 mala obec 9 domov, v ktorých bývali valasi, v roku 1598 mala 30 domov, …

Čelkova Lehota

  POLOHA. Obec leží na rozhraní Strážovských a Súľovských vrchov v Domanižskej kotline na brehoch riečky Domanižanka.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1471, kedy sa spomína ako Chelkwa Lehota (ďalšie názvy: 1510 Czelkowa Lehota, 1598 Chelkova Lehota, 1773 Lehota, 1808 Cželkova Lhota). Bola založená v 1.polovici 14.storočia na zákupnom práve, vtedy žil Čelko, Poznanov syn, po ktorom dostala názov. Bola zemian …

Cintoríny v okrese Považská Bystrica

Starý cintorín v Považskej Bystrici Areál starého cintorína z roku 1755 s Kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie z roku 1902. Najstarší náhrobok pochádza z roku 1800. Pôvodný cintorín sa nachádzal v priestore za kostolom a po roku 1755 boli niektoré hroby z tohto cintorína premiestnené na tento cintorín. Je tu niekoľko hrobov významných občanov mesta. Cintorín sa nachádza na ulici Jánska pod Kalváriou. Od roku 2010 je zaradený medzi pamäti …

Dolná Mariková

POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v Marikovskej doline na brehoch Marikovského potoka. Je to rozsiahla kopaničiarska obec.   HISTÓRIA. Prvé písomné správy o obci sú z roku 1321, kedy Karol Róbert daroval Ondrejovi, synovi Kiliánovmu, dediny Kobárovce (dnešná časť obce od kostola smerom k dolnému koncu), Dve Lehoty (Kethlehotha – vtedajší názov pre Marikovú), Hatné, Prosné a dve Udiče. Ďalšie názvy: 1438 Marykowa Lehota, 1498 Marikole …

Dolný Lieskov

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí v Podmanínskej pahorkatine na brehoch riečky Pružinka.   HISTÓRIA. Obec sa prvý raz písomne spomína v roku 1327 ako Maior villa Lyszkocz (ďalšie názvy: 1330 Leszkouecz, Lieszkowecz, 1598 Lieskowecz, 1773 Dolný Lieskow). Časť obce vyňatá z majetku košeckého hradu patrila Miklošovi Balogovi. Neskôr obec patrila zemianskej rodine Lieskovských-Leszkóczyovcov. V roku 1598 mala 14 zem …

Domaniža

POLOHA. Obec leží na styku Strážovských a Súľovských vrchov v Domanižskej kotline, na brehoch riečky Domanižanka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1268 kedy sa spomína ako Domanysa (ďalšie názvy: 1272 Domanesa, 1372 Nagh Domanissa, 1397 Domanyz, 1773 Domanicza, 1808 Domanissa). Spomína sa kňaz Godislav /Godislaus/. Vtedy už stál kostol i fara. Slovanské sídlo a hrad tu boli už od 11.-12.storočia. V 14.storočí prešla …

Dopravné a športové stavby v okrese Považská Bystrica

Budova starej železničnej stanice v Považskej Bystrici Pôvodná budova železničnej stanice z roku 1883 postavená v rámci výstavby železnice na úseku Trenčín - Žilina. Je to jednoposchodová budova, v ktorej bol byt prednostu stanice. Na prízemí bola predajňa cestovných lístkov s čakárňou pre cestujúcich. Kúsok od nej stojí nová železničná stanica dokončená v roku 1947. Nachádza sa v nej veľká čakáreň, staničná reštaurácia, novinový stánok …

Drobná architektúra v okrese Považská Bystrica

Ekvatoriálne slnečné hodiny v Považskej Bystrici Ekvatoriálne slnečné hodiny skonštruované a vyrobené podľa návrhu Mgr. Juraja Bárdyho v roku 1970. Ich konštruktérom bol Eduard Škorpík, zamestnanec Považských strojární. Nachádzajú sa v lokalite Kolónia v parku oproti futbalovému štadiónu na ulici Odborov. V roku 2010 boli zaradené medzi pamätihodnosti mesta. Fontána "Holubice" v Považskej Bystrici Vodná fontána s ústrednou trojramennou …

Ďurďové

POLOHA. Obec leží na styku Strážovských a Súľovských vrchov v Domanižskej kotline, na konci doliny Zákopčie.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1393 ako cesta do Ďurďového – via de Harohania. Spomína sa ako Gergew (ďalšie názvy: 1415 Dzurdouue, 1496 Gywrgyowe, 1818 Djurdjowé). Vtedy bola majetkom opáta zo Skalky nad Váhom. Neskôr obec patrila panstvu Košeca, potom zemianskym rodinám Ďurďovských a Lieskovských. V roku 1598 mal …

TOPlist