Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Považská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Trenčianskeho kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  463,2 km2

Počet obyvateľov:  62 526  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,18 ob./km2

Okresné mesto:  Považská Bystrica

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom. Na juhozápade hraničí s okresmi Púchov a Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú celky Fatransko-tatranskej oblasti a oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na východe leží celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), východne od nich územie okresu pokrýva celok Žilinská kotlina (podcelok Domanižská kotlina) a smerom na juh leží celok Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina a Podmanínska pahorkatina) a na severozápade sa nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Nosice (280,0 m), celok Považské podolie, podcelok Podmanínska pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 27 obcí.

» Zaujímavosti

Dopravné a športové stavby v okrese Považská Bystrica

Budova starej železničnej stanice v Považskej Bystrici Pôvodná budova železničnej stanice z roku 1883 postavená v rámci výstavby železnice na úseku Trenčín - Žilina. Je to jednoposchodová budova, v ktorej bol byt prednostu stanice. Na prízemí bola predajňa cestovných lístkov s čakárňou pre cestujúcich. Kúsok od nej stojí nová železničná stanica dokončená v roku 1947. Nachádza sa v nej veľká čakáreň, staničná reštaurácia, novinový stánok …

Drobná architektúra v okrese Považská Bystrica

Ekvatoriálne slnečné hodiny v Považskej Bystrici Ekvatoriálne slnečné hodiny skonštruované a vyrobené podľa návrhu Mgr. Juraja Bárdyho v roku 1970. Ich konštruktérom bol Eduard Škorpík, zamestnanec Považských strojární. Nachádzajú sa v lokalite Kolónia v parku oproti futbalovému štadiónu na ulici Odborov. V roku 2010 boli zaradené medzi pamätihodnosti mesta. Fontána "Holubice" v Považskej Bystrici Vodná fontána s ústrednou trojramennou …

Ďurďové

POLOHA. Obec leží na styku Strážovských a Súľovských vrchov v Domanižskej kotline, na konci doliny Zákopčie.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1393 ako cesta do Ďurďového – via de Harohania. Spomína sa ako Gergew (ďalšie názvy: 1415 Dzurdouue, 1496 Gywrgyowe, 1818 Djurdjowé). Vtedy bola majetkom opáta zo Skalky nad Váhom. Neskôr obec patrila panstvu Košeca, potom zemianskym rodinám Ďurďovských a Lieskovských. V roku 1598 mal …

Evanjelické kostoly v okrese Považská Bystrica

Evanjelický kostol v Bodinej Evanjelický kostolík sa nachádza na hornom konci obce medzi rodinnými domami. Evanjelický kostol v Bodinej. Evanjelický kostol v Považskej Bystrici Zborový dom evanjelickej cirkvi bol postavený v rokoch 1940-1943 v štýle slovenskej moderny. Budovu projektoval architekt a staviteľ Jozef Hrabačka. V budove sa po dokončení nachádzala sála s javiskom a príslušenstvom, kancelárie, zborová miestno …

Galérie v okrese Považská Bystrica

MG Art Gallery v Považskej Bystrici Súkromná galéria, ktorá prezentuje výstavy slovenského i zahraničného výtvarného umenia. Nachádza sa na ulici M. R. Štefánika. …

Hatné

  POLOHA. Obec leží v Javorníkoch v Marikovskej doline na brehoch Marikovského potoka.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1321 v listine kráľa Karola Róberta ako Hathna (ďalšie názvy: 1405 Hatne, 1498 Hatna, 1598 Hatne). Magister Ondrej, syn Kiliána, prvého vlastníka obce, je považovaný za zakladateľa zemianskeho rodu Hatňanskovcov /de Hatna/. V 16.storočí tu žil aj rod Šarlay /Sarlay/. Od roku 1511 patrila obec pans …

Historické budovy v okrese Považská Bystrica

Administratívna budova (ABŠO) v Považskej Bystrici Administratívna 12-poschodová budova s nadčasovou modernou architektúrou, atypickou kruhovou aulou a átriom v podnoži, bola postavená v rokoch 1968-1976. Projektová príprava stavby sa začala v roku 1966. Ako prvé sa do roku 1969 vybudovali základy a podzemné garáže. Nasledovala betonáž vysokého piliera stavby a zavesenie oceľovej konštrukcie s opláštením. Je pozoruhodná svojim technický …

Horná Mariková

POLOHA. Obec leží v Javorníkoch v Marikovskej doline na brehoch Marikovského potoka.   HISTÓRIA. História obce je spojená s históriou obce Dolná Mariková, ktorá sa prvýkrát písomne spomína v roku 1321. Osada na území obce sa spomína v roku 1786, vznikla v chotári Dolnej Marikovej počas valašskej kolonizácie. Koncom 16.storočia bola sídlom valašského vojvodu. Územie Hornej Marikovej malo ďalšie názvy: 1828 Hornyo Hlboke, 1890 Hornyó- …

Horný Lieskov

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí v Podmanínskej pahorkatine.   HISTÓRIA. Prvá nepriama zmienka o obci je z roku 1327. Prvá písomná zmienka je v listine z roku 1330, kde sa spomína Štefan, syn Vavrinca z Lieskovca, zapísaného ako duo Leszkouecz (ďalšie názvy: 1409 Felseu Lezkouch, 1493 Kys Leszkowcz, 1519 Superior Lyskwa, 1773 Horny Lieskow). Neskôr sa vlastníkom obce stala zemianska rodina Lieskovských. Ako sam …

Hradiská v okrese Považská Bystrica

Hradisko Mesciská Hradisko objavil v 19.storočí slovenský bádateľ Anton Intibus, písal o ňom v roku 1856. Ďalší prieskum vykonal koncom 90.rokov 20.storočia Štefan Meliš. Nachádzajú sa tu mohutné valy hradiska (dve uzavreté valové opevnenia, oddelené hlbšou úžľabinou). Nachádzajú sa tu dve hradiská s celkovou plochou asi 2,6ha (2,03ha a 0,58ha). Hradisko sa nachádza na ostrožnom výbežku vrchu Svrčinovec /759,7m/ bezprostredne nad osadou …

TOPlist