Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Považská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Trenčianskeho kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  463,2 km2

Počet obyvateľov:  62 526  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,18 ob./km2

Okresné mesto:  Považská Bystrica

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom. Na juhozápade hraničí s okresmi Púchov a Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú celky Fatransko-tatranskej oblasti a oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na východe leží celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), východne od nich územie okresu pokrýva celok Žilinská kotlina (podcelok Domanižská kotlina) a smerom na juh leží celok Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina a Podmanínska pahorkatina) a na severozápade sa nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Nosice (280,0 m), celok Považské podolie, podcelok Podmanínska pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 27 obcí.

» Zaujímavosti

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Považská Bystrica

Považský hrad Poloha. Považský hrad (nazývaný aj Bystrický hrad) sa vypína na strmom skalnom ostrohu na pravej strane rieky Váh nad štátnou cestou z Považskej Bystrice smerom na Bytču nad mestskou časťou Považské Podhradie v nadmorskej výške 497m. Vznik. Hrad postavili pravdepodobne v 2.tretine 13.storočia ako kráľovský hrad (najneskôr začiatkom 14.storočia za Matúša Čáka Trenčianskeho, v tom čase sa spomína) po tatárskom vpáde do Uhors …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Považská Bystrica

Hrob J. D. Bórika v Domaniži Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Hrob s náhrobkom publicistu, učiteľa, prekladateľa, básnika a tajomníka Slovenskej národnej rady Jaroslava Daniela Bórika (16.6.1814-22.6.1899) postavený na miestnom cintoríne nad obcou v roku 1899. Má obdĺžnikový pôdorys. Hrob P. Fűkőa v Považskej Bystrici Hrob Pavla Fűkőa sa nachádza na starom cintoríne. Pavol Fűkő sa radí medzi významné osobnosti mesta Pova …

Jasenica

POLOHA. Obec leží v Javorníkoch na začiatku Papradnianskej doliny, na brehoch riečky Papradnianka.   HISTÓRIA. Veľká Jasenica vznikla v chotári Jesenice, doloženej v roku 1269 ako Jezencha v majetku nitrianskeho biskupa (do roku 1394). Ide pravdepodobne o pomenovanie územia Veľkej Jasenice (ďalšie názvy: 1271 Jezenche, 1332 Jasencia, 1414 Jesenyca, 1773 Welka Jesenica). Patrila Nitrianskemu biskupstvu až do roku 1394. V tom roku zís …

Jaskyne v okrese Považská Bystrica

AKTÍVNA VÝVEROVÁ Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 792m v katastri obce Pružina. BABIRÁTKA Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009. Nachádza sa v nadmorskej výške 415m v dolinke Radotina pri obci Pružina. Jaskyňa v ľavom brehu Bieleho jarku s tvarom predĺženého výklenku (abri) je dlhá 19 metrov. Vznikla eró …

Kalvárie v okrese Považská Bystrica

Kalvária v Domaniži Kalvária bola postavená v roku 2010. Štrnásť drevených zastavení je umiestnených po ľavej strane širokého betónového schodiska vedúceho ku kostolu. Krížová cesta má jednoduchú konštrukciu, na nosnej lište je pripevnený kríž. Nad ním je tabuľka s poradovým číslom a pod ním tabuľka s názvom zastavenia. Všetko je zhotovené z dreva a osadené pomocou dvoch kovových stĺpov do betónového základu. Zastavenia sú umiestnené vž …

Kaplnky v okrese Považská Bystrica

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho v Považskej Teplej. Kaplnka Božského  Srdca Ježišovho bola postavená v roku 1929. Stojí v strede mestskej časti Považská Teplá. V roku 2010 bola zaradená medzi pamätihodnosti mesta. Kaplnka Božského Srdca Ježišovho v Šebešťanovej. Rímsko-katolícka Kaplnka Božského Srdca Ježišovho bola postavená v roku 1939. Stojí v strede mestskej časti Šebešťanová pri autobusovej zastávke. V roku 2010 bol …

Kaštiele v okrese Považská Bystrica

Kaštieľ v Dolnom Lieskove Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Solitérna budova kaštieľa stojí v parku oproti kostolu pri hlavnej ceste v strede obce. Pôvodne renesančný kaštieľ zo 17.storočia s udržiavaným krajinárskym anglickým parkom z 18.storočia. Bol niekoľkokrát upravovaný (v 18.storočí). V 90.rokoch 19.storočia bol prestavaný a prefasádovaný v historizuj …

Klieština

  POLOHA. Obec leží v Javorníkoch v Marikovskej doline v bočnej dolinke potoka Radotiná.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1408, kedy sa spomína ako Klystyna (ďalšie názvy: 1438 Kleschyna, 1504 Klescina, 1507 Kliesczina, 1808 Kléssčina). Kráľ Žigmund ju daroval Štefanovi, synovi Vavrinca z Lieskovca. Od roku 1439 patrila panstvu Považská Bystrica a Podmanickým, neskôr sa stala majetkom Hatňanskovcov a …

Kostolec

POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch v doline Manínskeho potoka.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1430 ako Kostelech (ďalšie názvy: 1431 Kostolec, 1451 Chernakow Kostelecz, 1808 Kostolec). Názov obce v sebe skrýva stopy kultového miesta. Zatiaľ sa však archeologickými nálezmi nepotvrdila existencia starovekého kostolíka. Obec patrila zemianskej rodine Černákovcov a od 2.polovice 15.storočia panstvu Považská Bystrica. V roku 1598 …

Kríže v okrese Považská Bystrica

Drevený kríž na Hlinách v Považskej Bystrici Prícestný drevený kríž. Nachádza sa na ulici Slovenských partizánov. Od roku 2010 je zaradený medzi pamätihodnosti mesta. Drevený kríž na krížnej ceste v Podmaníne Drevený kríž z roku 1948. Nachádza sa nad obcou smerom na Praznov. Od roku 2010 je zaradený medzi pamätihodnosti mesta. Drevený kríž na Dolnom konci v Považskej Teplej Drevený prícestný kríž z roku 1908. Nachádza sa v mestskej čast …

TOPlist