Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Považská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Trenčianskeho kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  463,2 km2

Počet obyvateľov:  62 526  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,18 ob./km2

Okresné mesto:  Považská Bystrica

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom. Na juhozápade hraničí s okresmi Púchov a Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú celky Fatransko-tatranskej oblasti a oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na východe leží celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), východne od nich územie okresu pokrýva celok Žilinská kotlina (podcelok Domanižská kotlina) a smerom na juh leží celok Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina a Podmanínska pahorkatina) a na severozápade sa nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Nosice (280,0 m), celok Považské podolie, podcelok Podmanínska pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 27 obcí.

» Zaujímavosti

Kúpele v okrese Považská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Považská Bystrica

Ľudová architektúra v Brvništi V obci sa zachovali zvyšky ľudovej architektúry. Zrubové domy so sedlovou šindľovou strechou, bodovou vápennou výzdobou okolo okien a dverí zo začiatku 20.storočia. V chotári obce sa nachádzajú kopanice a foľvarky. Ľudová architektúra v Dolnej Marikovej V obci a na kopaniciach sa zachovali zvyšky typickej ľudovej architektúry. Zrubové domy na zvýšenej podmurovke, s pivnicou pod izbou, so sedlovou šindľovou …

Malé Lednice

POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch v Domanižskej kotline na brehoch Lednického potoka.   HISTÓRIA. Obec založená na zákupnom práve sa spomína v roku 1339 ako terra Lednicz (ďalšie názvy: 1384 Lednycza, 1510 Nag Lednycze, Bestercz Lednicz, 1920 Lednica, 1927 Malé Lednice). Patrila panstvu Považská Bystrica, hodnosť dedičných richtárov zastávali členovia rodiny Vilčkovcov-Vlčkovcov. V roku 1598 mala obec 28 domov, v roku 1784 mala …

Maloplošné chránené územia v okrese Považská Bystrica

NPR MANÍNSKA TIESŇAVA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967 ako štátna prírodná rezervácia pod názvom Manínska úžina. Vo vtedajšom popise územie predstavovalo divoký vápencový kaňon epigenetického pôvodu so vzácnou vápencovou flórou a faunou. Využívané bolo ako vedecko-výskumný a turisticko-rekreačný objekt. Malo výmeru 117,63ha a ochranné pásmo 70,49ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prír …

Mestské turistické okruhy v meste Považská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Považská Bystrica

CHODNÍK PODSKALSKÝ ROHÁČ Celoročne povolený peší turistický chodník, ktorý vedie vrcholovými partiami NPR Podskalský Roháč. Otvorený bol v roku 2009. Začína sa nad obcou Podskalie pri kaplnke pod Podskalským Roháčom. Vedie hrebeňom až na najvyšší bod Roháč. MALOLEDNICKÉ NEKONEČNO Miestny turistický chodník bol otvorený v roku 2014. Začína sa pri obecnom úrade, odkiaľ je možné sa vydať štyrmi smermi. Chýba tu síce začiatočný bod ale my V …

Mohyly a mohylníky v okrese Považská Bystrica

Mohylník Podvrščie. Mohylník, v ktorom mŕtvy nebol spálený, ale bol uložený na úrovni terénu v ležiacej polohe na chrbte, a nad ním bol navŕšený mohylový pahorok. Nachádza sa v katastri obce Sverepec v lokalite Podvrščie. Mohylník v Hornom Lieskove Národná kultúrna pamiatka  vyhlásená v roku 1968. Mohylník, ktorý vznikol v 8.-9.storočí vo veľkomoravskom (slovanskom) období. Nachádza sa v hone „Na kopcoch“. Mohyly v tejto lokalite majú v …

Múzeá v okrese Považská Bystrica

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Je regionálne múzeum vlastivedného typu. Zriadené bolo v roku 1984. Zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. V súčasnosti múzeum od roku 2014 sídli  v priestoroch SPŠ Považská Bystrica. Stála expozícia múzea má názov Prechádzka našou prírodou. V zbierkach múzea sú predmety prírodovedného charakteru (z oblasti geológie, botaniky a zoológie), spoločensko-vedného charakteru (z oblasti archeológ …

Náučné chodníky v okrese Považská Bystrica

LESNÝ CHODNÍK VYSOKÝ VRCH Prírodovedno-lesnícko-ochranársky zameraný chodník v CHKO Strážovské vrchy. Samoobslužný, peší, textovo-zážitkový. Stredne náročný. Vybudovaný bol v roku 2011. Nachádza sa v obci Bodiná. Čiastočne nadväzuje na modrý turistický chodník (2694). Na trase chodníka sa nachádza posedenie a interaktívne prvky. Úvodný panel je umiestnený v obci v nadmorskej výške 413m. Chodník možno absolvovať v dvoch variant …

Pamätné izby v okrese Považská Bystrica

Historická škola - Dom tvorivosti, zručnosti a tradičných remesiel v Brvništi Zrekonštruovaná, takmer 140 ročná drevenica, budova starej školy. Škola bola postavená v roku 1873 a je jedinečnou pamiatkou v obci. Stojí na pôvodnom mieste. V roku 2012 bola po rekonštrukcii slávnostne otvorená. V priestoroch školy sa nachádza muzeálna expozícia historickej školskej triedy, bytu učiteľa a technického a hospodárskeho príslušenstva z konca 19. …

TOPlist