Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Považská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Trenčianskeho kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  463,2 km2

Počet obyvateľov:  62 526  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,18 ob./km2

Okresné mesto:  Považská Bystrica

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom. Na juhozápade hraničí s okresmi Púchov a Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú celky Fatransko-tatranskej oblasti a oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na východe leží celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), východne od nich územie okresu pokrýva celok Žilinská kotlina (podcelok Domanižská kotlina) a smerom na juh leží celok Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina a Podmanínska pahorkatina) a na severozápade sa nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Nosice (280,0 m), celok Považské podolie, podcelok Podmanínska pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 27 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätné tabule v okrese Považská Bystrica

Pamätná tabuľa J. Ďurkech-Dolanovej v Plevníku-Drienovom Pamätná tabuľa Josephine Ďurkech-Dolan z 30.6.2005 na budove miestnej školy. Stojí na nej: Podporila vzdelanie, aby mladá generácia cítila, že prichádza lepší život. Charakter človeka i diela vytvárajú hodnoty. Pamätná tabuľa H. Gregorovej a J. G. Tajovskému v Považskom Podhradí Pamätná tabuľa pripomínajúca pobyt Hany Gregorovej a Jozefa Gregora Tajovského v obci. Odhalená bola v …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Považská Bystrica

Obelisk L. Škultétyho-Gábriša v Pružine Obelisk venovaný „najstaršiemu vojakovi sveta“. Kamenný pomník pri kostole bol postavený v roku 1855 slovenskými spolurodákmi najstaršiemu vojakovi sveta Ladislavovi Škultétymu alias „Gábriš“ /1738-1831/, ktorý pochádzal z Mojtína. Ladislav Škultéty-Gábriš, zástavník-šikovateľ, od trinástich rokov, kedy sa dal zverbovať slúžil 81 rokov štyrom cisárom. Prežil 22 vojen na 256 bojiskách vtedajšej búr …

Pamiatkové územia v okrese Považská Bystrica

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Papradno

POLOHA. Obec leží v Javorníkoch v strede Papradnianskej doliny na brehoch riečky Papradnianka.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1525 ako Spapradna (ďalšie názvy: 1598 Popradno, 1773 Papradno, 1784 Popradno). Vznikla na území, ktoré pôvodne patrilo do chotára obce Jaenica. Patrila panstvu Bytča. Osídľovanie doliny a územia obce v 13.-16.storočí valašskou kolonizáciou. Vznikali nové kopaničiarske osady, ktorých bolo viac ako 60. Nie …

Parky v okrese Považská Bystrica

DOLNÝ LIESKOV Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Anglický park s nepravidelným pôdorysom. V prírodno-krajinárskom parku s historickou zeleňou rastie breza s obvodom kmeňa 200cm, dub letný s obvodom kmeňa 250cm, hrab s obvodom kmeňa 200cm a javor s obvodom kmeňa 250cm. Park vznikol v 2.polovici 18.storočia, zmeny zaznamenal v 19.storočí. Nachádza sa tu chránený strom Lipa v Dolnom Lieskove. V strede parku je jaz …

Plevník-Drienové

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí, v Manínskej vrchovine v susedstve rieky Váh, na brehoch riečky Drienovka.   HISTÓRIA. Obec Plevník sa spomína v roku 1354 ako Pleunuk v spojitosti s panstvom Považská Bystrica (ďalšie názvy: 1439 Plewnyk, 1598 Plewnik). Predtým patrila časť obce zemanom Drienovským a Maršovským. V roku 1564 tu stálo 8 poddanských domov a 2 domy libertínov oslobodených od poddanských povinností, …

Počarová

  POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1466 ako Zpocernoie Lhotta (ďalšie názvy: 1471 Pocherova Lhota, 1498 Pocharowa Lhota, Poczarowa, 1500 Pocharowa Lehotha, 1773 Poczarowa). Patrila panstvu Považská Bystrica, časť rodine Kartuzovcov a Brigantovcov. V roku 1598 mala 8 domov, v roku 1784 mala 25 domov, v roku 1828 mala 25 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 20.s …

Podskalie

  POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch v Podmanínskej pahorkatine.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1330 ako Egedhazasnadasd (ďalšie názvy: 1467 Podzkale, 1476 Poczkale, 1496 Podzkalye, 1773 Podskalje). Pôvodne bola obec majetkom Nitrianskej diecézy, neskôr (koncom 14.storočia) prešla do vlastníctva zemianskej rodiny Lieskovských, začas panstvu Košeca, potom rôznym zemanom (napríklad príslušníkom rodu Borčických …

Pohoria v okrese Považská Bystrica

Územie okresu Považská Bystrica zasahujú celky Slovensko-moravských Karpát a Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty leží v centrálnej časti okresu celok Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina a Podmanínska pahorkatina) a v severozápadnej časti celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky). Ostatné územie zasahujú celky Fatransko-tatranskej oblasti, v juhovýchodnej časti celok Strážovsk …

Považská Bystrica

POLOHA. Mesto leží v Považskom podolí. Zo severovýchodu je obkolesené Súľovskými vrchmi, z juhovýchodu Strážovskými vrchmi a zo severozápadu ho chránia Javorníky. Leží na brehu rieky Váh, na úrodných pôdach náplavového kužeľa a nivy rieky Domanižanka. HISTÓRIA. Stará dedina vznikla pri rieke, ktorá sa pôvodne volala Bystrica (dnes Domanižanka), od ktorej dostala pomenovanie. Celkom prvá nepriama písomná zmienka o nej je v nedatovanej …

TOPlist